Αλέξανδρος Σοφιανός

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.34, 2ος όροφος
+30 210 772-2200
sofianos@metal.ntua.gr