Θεοδώρα Ροντογιάννη – Τσιαμπάου

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογική χαρτογράφηση, Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.26, 1ος όροφος
+30 210 772-3970
rondo@central.ntua.gr
rondo@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές: Ph.D. στη Δομική Γεωλογία (Πανεπιστήμιο Paris XI-1984), M.Sc. στη Νεοτεκτονική (Πανεπιστήμιο Paris XI-1979), Πτυχίο Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών-1974).
Σταδιοδρομία: Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών - Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (από το 2004). Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Διεύθυνση Γεωλογίας και Χαρτογραφήσεων (1975-2004), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1994-1996).
Ερευνητική και Επαγγελματική εμπειρία (επιλεγμένα έργα και προγράμματα): Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδας και Σεισμοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας, κλίμακας 1:500.000. Διεθνής Γεωλογικός Χάρτης Ευρώπης κλίμακας 1:5.000.000. Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδας κλίμακας 1:50.000. Νεοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας κλίμακας 1:100.000. Παγκόσμιος Χάρτης Μεγάλων Ενεργών Ρηγμάτων. Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας του METRO Αθηνών και της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου. Εργαστήριο Βάθους Γεωδυναμικής Κορινθιακού Κόλπου. Συσχέτιση ενεργών/σεισμικών ρηγμάτων με τη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου και των κλάδων του (Χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000). Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Γεωλογική και Νεοτεκτονική μελέτη). Υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρέβεζας (Νεοτεκτονική μελέτη). Ζεύξεις Σαλαμίνας-Περάματος, Μαλιακού κόλπου, Λευκάδας-Ακαρνανίας. Εκτίμηση επικινδυνότητας ρηγμάτων στις θέσεις Σηράγγων και Γεφυρών του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Ioakim Ch., Rondoyanni Th., Mettos A. 2005. The Miocene basins of Greece (Eastern Mediterranean) from a paleoclimatic perspective. Revue de Paléobiologie, 24 (2), 735-748.
 • Rondoyanni Th., Marinos P. 2007. The crossing of a tectonically active area: the Athens-Corinth highway and railway in Greece. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 67, 259-266.
 • Mettos A., Rondoyanni Th., Ioakim Ch. 2009. Reconstruction of the structural relationship between the Parnassus-Ghiona and Vardoussia geotectonic zones in Central Greece. Int. J. Earth Sciences (Geol. Rundsch.), 98, 1927-1934.
 • Rondoyanni Th., Sakellariou M., Baskoutas J., Christodoulou N. 2012. Evaluation of active faulting and earthquake secondary effects in Lefkada Island, Ionian Sea, Greece: an overview. Nat Hazards, 61, 843-860.
 • Rondoyanni Th., Lykoudi E., Triantafyllou A., Papadimitriou M., Foteinos I. 2013. Active faults affecting linear engineering projects: examples from Greece. Geotechnical and Geological Engineering, DOI: 10.1007/S10706-013-9641-7.
 • Ntokos D., Lykoudi E., Rondoyanni Th. 2016. Geomorphic analysis in areas of low rate neotectonic deformation: South Epirus (Greece) as a case study. Geomorphology 263, 156-169.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Γεωλογία Ι, 1ο εξάμηνο
 • Γεωλογία ΙΙ, 2ο εξάμηνο
 • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδος, 8ο εξάμηνο
 • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις και Τεκτονική ανάλυση, 9ο εξάμηνο
 • Γενική Γεωλογία, 1ο εξάμηνο Σχολής Α.Τ.Μ.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Παράκτιο Περιβάλλον, ΔΠΜΣ «Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων»