Στυλιανή Αγατζίνη – Λεονάρδου

Καθηγητρια

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.44, 2ος όροφος
+30 210 772-2216
agatzi@metal.ntua.gr