www.metal.ntua.gr

Ανακοινώσεις 2016 - 2017

Τίτλοι και σύντομες περιγραφές των ανακοινώσεων είναι διαθέσιμα και σε μορφή RSS, για αυτόματη προβολή με χρήση πρoγραμμάτων ανάγνωσης ειδήσεων. Εγγραφείτε στο RSS Feed της Σχολής, επιλέγοντας ως διεύθυνση για το πρόγραμμα ανάγνωσης, τη διέυθυνση που οδηγεί το εικονίδο:

Περισσότερες πληροφορίες για το RSS, τα προγράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθώς και λίστα με τα διαθέσιμα κανάλια RSS στο Ε.Μ.Π. μπορείτε τα βρείτε στο δικτυακό τόπο του Κέντρου Δικτύων.

 

27 Σεπτεμβρίου - Εγγραφές Χειμερινών Εξαμήνων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ότι οι εγγραφές των χειμερινών εξαμήνων 3ου, 5ου, 7ου και 9ου για το ακαδ. έτος 2016-17 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 03.10.16 έως 16.10.2016. Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας, όσοι φοιτητές δεν διαθέτετε ήδη κωδικό χρήστη, μπορείτε να τον αποκτήσετε από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. (Κτίριο Η/Υ τηλ.7722439- 7722441-2443). Το PC Lab της Σχολής είναι στη διάθεσή σας για την πραγματοποίηση των εγγραφών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Να συμβουλευτούν τη δήλωση του 8ου εξαμήνου για τα μαθήματα και την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Εάν η αίτησή σας δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα σημαίνει ότι παραβιάζει κάποιον από τους κανόνες του προγράμματος σπουδών.

Έναρξη μαθημάτων 03 Οκτωβρίου 2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ27 Σεπτεμβρίου - Αναβολή Μαθημάτων

Οι διαλέξεις των μαθημάτων του 7ου εξαμήνου «Ασφάλεια-Υγιεινή- Δίκαιο», «Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι» και του 9ου εξαμήνου «Διαχείριση Έργου» στις 4, 5 και 6/10/2016 θα αναβληθούν λόγω απουσίας των διδασκόντων σε συνέδριο στο εξωτερικό.

Γ. Ν. Παναγιώτου, Καθηγητής
Αικ. Αδάμ, Επ. Καθηγήτρια22 Σεπτεμβρίου - Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς

Ανακοινώνεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ότι από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία της Σχολής με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας προσκομίζοντας παράλληλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Εκτυπωμένη Αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας που συμπληρώσατε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής • Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο) • Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας • Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων σας στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσετε και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Όσοι φοιτητές δεν έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο κατά την ηλεκτρονικής τους εγγραφή, μπορούν να προβούν στη συμπλήρωσή του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp.

Για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που θα παραλάβετε με e-mail από τη Γραμματεία αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή/δήλωση μαθημάτων στη Σχολή. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν το Δελτίο από το σημείο παράδοσης που θα έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 03 Οκτωβρίου 2016. Το εν λόγω πρόγραμμα μαθημάτων έχει ήδη ανακοινωθεί στο site της Σχολής μας.

(ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)22 Σεπτεμβρίου - Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Οκτωβρίου 2016 τροποποιούνται ως εξής:

 • 19.09.16 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών.
 • 23.09.16 Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον επιβλέπων στη Γραμματεία.
 • 10.10.16 Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
 • 19.10.16 Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
 • 21.10.16 Κατάθεση βαθμολογίας

(ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)19 Σεπτεμβρίου - Εξετάσεις Μαθημάτων12 Σεπτεμβρίου - Επείγουσα Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής, ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Διδάσκουσας κας Κ.Τσάϊμου η εξέταση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Διαχρονική Εξέλιξη της Μεταλ/κης & της Μεταλλουργίας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 στην αίθουσα 202 αντί την Πέμπτη 15/09/2016 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

(ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)12 Σεπτεμβρίου - Μέλη Κοσμητείας

O Κοσμήτορας της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • Τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2096/7-7-2016, τ.Β’
 • Την με αρ. πρωτ. 1903/2-9-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκλογές Κοσμητείας της Σχολής Μ.Μ.-Μ., που αναρτήθηκε
 • Τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στην κεντρική διοικητική υπηρεσία της Σχολής
 • Τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ώστε οι υποψήφιοι να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Υποψήφιους για μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Μ.Μ.-Μ. τους κάτωθι:

Ο Κοσμήτορας
Δ. Καλιαμπάκος (Καθηγητής)

anakirixi_melwn_kosmiteias.pdfanakirixi_melwn_kosmiteias.pdf anakirixi_melwn_kosmiteias.pdf8 Σεπτεμβρίου - Φοιτητικές Εστίες Ε.Μ.Π.

Ξεκινούν από 8/9/2016 έως 30/9/2016 οι αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/Ε.Μ.Π. (Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί - Διδάκτορες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους:

 • Ηλεκτρονικά στο email: neemp.gram@gmail.com
 • Στη γραμματεία των Εστιών Κοκκινοπούλου 6Α ΓΟΥΔΙ καθημερινά από 9.00πμ-13.30 εκτος Σαββατοκύριακου.

Πληροφορίες: Τηλ. 21042068938 Σεπτεμβρίου - Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του 8ου εξαμήνου που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2016, να προσέλθουν για την υπογραφή των απαιτούμενων Συμφωνητικών ΕΣΠΑ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (3ος όροφος, Γραφείο 3.3) το αργότερο έως την Τετάρτη 14/9/2016. Η υπογραφή των Συμφωνητικών είναι απαραίτητη και δε θα δωθεί παράταση στις ημέρες υπογραφής.

Χριστοδούλου Ειρήνη
Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΙΙ
Τηλ. 210 772 33116 Σεπτεμβρίου - Εγγραφές Πρωτοετών

Ανακοινώνεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ότι για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-17, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, ως προθεσμία εγγραφής έχει οριστεί το διάστημα από 05 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η εγγραφή σας θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://eregister.it.minedu.gov.gr εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Στη συνέχεια από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία της Σχολής για να συμπληρώσετε τη δήλωση επιλογής μαθημάτων προσκομίζοντας παράλληλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Εκτυπωμένη Αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας που συμπληρώσατε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
 • Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
 • Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας
 • Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Στη συνέχεια θα παραλάβετε με e-mail τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 03 Οκτωβρίου 2016. Το εν λόγω πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί στο site της Σχολής τις προσεχείς ημέρες.

(ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)5 Σεπτεμβρίου - Εξετάσεις Μαθημάτων

Οι εξετάσεις των μαθημάτων «Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδας», «Περιβαλλοντική Γεωχημεία», «Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία» και «Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα» θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα.

Σταύρος Τριανταφυλλίδης, Λέκτορας1 Σεπτεμβρίου - Αλλαγές σε Εξετάσεις Μαθημάτων

 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις του μαθήματος του 9ου εξαμήνου: «Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων» θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικού προβλήματος, στην Αίθουσα 201 (PC Lab), Κτίριο Μ.Μ.Μ., την Τρίτη 13/09/2016 και ώρα 12.00.
  Οι διδάσκοντες, Δ. Δαμίγος & Μ. Μενεγάκη

 • Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 23-09-16 εξέταση του μαθήματος «Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ» αναβάλλεται και θα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 15.00 στις αίθ.101,102 & Αμφ.01 του κτ.Μεταλλειολόγων.

© 2016 ΕΜΠ, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών :: School of Mining and Metallurgical Engineering