Η Σχολή

Γενικές πληροφορίες για τη Σχολή. Οργάνωση, Τομείς, Γραμματεία κ.α

Προσωπικό

Κατάλογος του Προσωπικού. Επιλεκτική ταξινόμηση, links σε προσωπικές σελίδες  & Βιογραφικά.

Σπουδές

Ότι αφορά στις  Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή.

Έρευνα

Η Ερευνητική δραστηριότητα στη Σχολή. Εργαστήρια, Ερευνητικές Ομάδες κ.α.

Εnglish

Ανακοινώσεις

27 Μαΐου - Πρόγραμμα Εξετάσεων
Το πρόγραμμα εξετάσεων για τα εαρινά εξάμηνα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.  
   
24 Μαΐου - Εκπαιδευτική Εκδρομή
Πληροφορίες για την εκδρομή στην Κορινθία στο πλαίσιο του μαθήματος «Γεωλογία ΙΙ».
metal webmail