ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής για την τριετία-2020-2023, που κατατέθηκε απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Κοσμήτορας εκλέγεται ο Καθηγητής κ. Καλιαμπάκος Δημήτριος.    

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας σε ψηφιακό περιβάλλον, 11-15/7/2020

Στις 11-15 Ιουλίου πραγματοποιείται το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας σε ψηφιακό περιβάλλον (www.pan-orama.org), το μεγαλύτερο συνέδριο για νέους που αναζητούν ενημέρωση σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Η εγγραφή είναι δωρεάν. […]

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους της Σχολής ότι οι προφορικές εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών θα γίνουν εξ αποστάσεως το διάστημα από 15 έως 24 Ιουλίου 2020. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους επιβλέποντες […]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΡΑΝΟ

Με τη συμμετοχή διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών της Σχολής και με τη συνδρομή των συλλόγων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καταφέραμε και καλύψαμε το υπολειπόμενο ποσό των ιατρικών εξόδων της συναδέλφου στον […]

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ανακήρυξη υποψηφίων Δ/ντων για τους Τομείς Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής για το ακαδ. έτος 2020-21.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών εκφράζει την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του φοιτητή της Χαράλαμπου Ντόκου και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένειά του σε αυτές τις στιγμές […]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μια συνάδελφος από την υπηρεσία καθαριότητας χρειάζεται την άμεση στήριξη μας προκειμένου να καλύψει μέρος των ιατρικών εξόδων της ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Για το σκοπό αυτό, και […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.), την Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481 τ.Β.), την αντικατάσταση των παρ. 2, 6 & 7 καθώς και την προσθήκη παρ. […]