Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Για την διευκόλυνση της συζήτησης για το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής δίνεται η παρακάτω λίστα αρχείων η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις σχετικές αποφάσεις τις Σχολής καθώς και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και προσχέδια.

 

 

Βοηθητικά αρχεία

 

Προτάσεις

 

Στατιστικά Στοιχεία

Συζήτηση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
(συνδεθείτε με τα στοιχεία ΕΜΠ)

Front Page Συζητήσεις Συζήτηση για το Νέο ΠΠΣ 

  • Αυτή η συζήτηση είναι κενή.
  • Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.
  • Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να δημιουργήσετε νέα θέματα.