Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα)

Εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα. Κοπτικά συρόμενου τύπου. Κοπτικά δίσκου. Θεωρίες κοπής Merchant, Evans, Roxborough, Nishimatsu, Ozdemir. Ειδική ενέργεια κοπής. Αποξεστικές ιδιότητες πετρωμάτων. Δοκιμή αποξεστικότητας κατά CERCHAR. Μηχανές σημειακής κοπής (roadheaders, surface miners). Μηχανές ολομέτωπης κοπής (TBM). Ώθηση γαιών (dozing). Άροση γαιών (ripping). Απόξεση γαιών (scraping). Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης. Σχεδιασμός κοπτικών κεφαλών. Υπολογιστικές ασκήσεις. Εργαστηριακές δοκιμές κοπής πετρωμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα) (7.1.11.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

  • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Γεωτεχνολογίας

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1034

Βαθμολογία

Γραπτές εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Τετάρτη 13.45 - 16.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 2.03
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 10.45 - 12.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 2.03