Μεταλλοτεχνία

Βασικές αρχές της μαθηματικής θεωρίας της πλαστικότητας. Μέθοδοι υπολογισμού. Βασικές αρχές της διαμόρφωσης με πλαστική παραμόρφωση. Δυναμική ανακρυστάλλωση και δυναμική αποκατάσταση. Σχηματισμός ιστού. Σφυρηλασία. Έλαση. Διέλαση. Ολκή. Διαμόρφωση ελασμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλοτεχνία (7.2.42.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Σπύρος Παπαευθυμίου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Online Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Τετάρτη 10.45-13.30 Κτ.Μετ. αίθ. 202
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 13.45 – 14.30 Κτ.Μετ. αίθ. 202