Μορφοποίηση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Η σημασία της ρεολογίας στη μορφοποίηση πλαστικών. Ρεομετρία, ρεολογικές ιδιότητες πολυμερών και μέτρησή τους. Ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις. Διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών (εκβολή, κυλίνδρωση, επικάλυψη καλωδίων, εκβολή με φύσημα, εκβολή ινών, χύτευση με έγχυση, κλπ.). Διεργασίες μορφοποίησης σύνθετων υλικών (εκβολή, χύτευση με έγχυση, επίστρωση, κλπ.). Αριθμητικές μέθοδοι στην μορφοποίηση πολυμερών και σύνθετων υλικών. Ανάλυση και σχεδιασμός στη μορφοποίηση πολυμερών με την προσεγγιστική μέθοδο λίπανσης.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μορφοποίηση Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών (7.2.43.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μητσούλης

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Βασικές αρχές μορφοποίησης πολυμερών (Ε. Μητσούλης).

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Επεξεργασία των Πολυμερών, Ε. Καμπούρης, ΕΜΠ, 1989.
  2. Επεξεργασία Πολυμερών και Σχεδιασμός Προϊόντων, Α.Γ. Ανδρεόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα 1990.
  3. Μaterials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr., Wiley, New York, 1997.
  4. Fundamentals of Polymer Processing, S. Middleman, McGraw-Hill, New York, 1977.
  5. Principles of Polymer Processing, Z. Tadmor and C.G. Gogos, SPE Monograph Series, Wiley, New York, 1979.
  6. Polymer Processing: Principles and Design, D.G. Baird and D.I. Collias, Butterworth-Heinemann, Boston, 1995.

Online Υλικό

Βαθμολογία

Aπό μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων 20% και από βαθμολογία τελικών εξετάσεων 80%.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 11:45 - 13:30 Γραφ.Καθηγητού
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τρίτη 13:45 - 14:30 Γραφ.Καθηγητού