Πυρίμαχα Υλικά

Ορισμός-κατάταξη-Μορφές των πυριμάχων, Μικροδομή ιδιότητες και δοκιμές των πυριμάχων, Μορφοποιημένα πυρίμαχα (εισαγωγή-επιμέρους συστήματα-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες): Πυριτικά, Αργιλοπυριτικά, Κορουνδιακά, Χρωμιτικά, Χρωμομαγνησιακά, Μαγνησιοχρωμιτικά, Δολομιτικά, Μαγνησιακά Ανθρακούχα, Ειδικά και μονωτικά πυρίμαχα, Εφαρμογές, Μονολιθικά πυρίμαχα (εισαγωγή-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες): Χυτά, Εκτοξευόμενα, Ενισχυμένα με ίνες, Εφαρμογές.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Πυρίμαχα Υλικά (7.2.46.9.1.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλουργικών Διεργασιών & Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Πυρίμαχα», Αθηνά Τσετσέκου, 2007

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Α. Κοντόπουλος, Εισαγωγή στα πυρίμαχα υλικά, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1983.
  • Plibrico Japan Co. Ltd., Akira Nishikawa, Technology of Monolithic Refractories, Toppan Printing Co. Ltd, Tokyo, Japan, 1984.

Online Υλικό

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως: από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων 30% και από βαθμολογία τελικών εξετάσεων 70%.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 10.45 - 12.30, Κτ.Μετ. αίθ.203
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 12.45 - 13.30, Κτ.Μετ. αίθ.203