Στερεοποίηση – Χύτευση και Μη Καταστροφικός Έλεγχος

Σύντομη περιγραφή της ύλης, εκτενέστερη από την περιγραφή που υπάρχει στον οδηγό σπουδών.
Τηγμένα μεταλλικά υλικά και περιβάλλον, Αλληλεπίδραση των τηγμένων υλικών με αέρια, αλληλεπίδραση των τηγμάτων με πυρίμαχα, καθαρισμός των ταγμάτων, κλίβανοι για την τήξη των μεταλλικών υλικών. Ομογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση στερεοποίηση στερεού διαλύματος, ανάπτυξη ενός καθαρού στερεού μορφολογίας του αναπτυσσόμενου στερεού στερεοποίηση στερεού διαλύματος, διαφορισμός, ευτηκτική και περιτηκτική στερεοποίηση, άμορφα μεταλλικά υλικά, θερμική ανάλυση, παγιδευμένα εκγλείσματα, χύτευση σε άμμο, χύτευση της επένδυσης, χύτευση υπό πίεση, συνεχής χύτευση, φυγόκεντρος χύτευση, χύτευση με συμπίεση, χύτευση μονοκρυστάλλων, χυτά κράματα, υπερθέρμανση, φλόγιση, ρωγμάτωση και συρρίκνωση. Ποιοτικός έλεγχος των χυτών μεταλλικών υλικών με τεχνικές μηκαταστρεπτικού ελέγχου, ραδιογραφία, δοκιμή με τη χρήση δινορευμάτων, δοκιμή με τη χρήση μαγνητικών σωματιδίων, δοκιμή με τη χρήση φθοριζουσών ουσιών, δοκιμή με τη χρήση υπερήχων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Στερεοποίηση – Χύτευση & Μη Καταστροφικός Έλεγχος (7.2.29.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Στερεοποίηση – Χύτευση, Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1997.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Metals Handbook – Vol. 15 Casting, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • M. Flemings, “Solidification Processing”, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • W. Kurz, D.J. Fisher, “Fundamentals of Solidification” Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • J. Campel, “Castings”, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Βαθμολογία

Εργαστήριο 30%
Τελικές Εξετάσεις 70%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες