Κατερίνα Αδάμ

Αν. Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.40, 2ος όροφος
+30 210 772-1293
katadam@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Κατερίνα Αδάμ, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Ε.Μ.Π (1978), M.Sc (1980), Ph.D. (1983), School of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, USA, NSF Scholar είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τομέα Μεταλλευτικής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΣΜΜΜ, του ΕΜΠ, με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών». Έχει συμμετέχει σε 39 Επιδοτούμενα Ερευνητικά έργα ελληνικά και ευρωπαϊκά ως Συντονίστρια και Επιστημονική Υπεύθυνος. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε Ομάδες Εργασίας για την προετοιμασία Ευρωπαϊκής Οδηγίας και Εγχειριδίου Αναφοράς για τη Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων. Επίσης έχει συνεργασθεί ως Εμπειρογνώμονας στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και Τεχνικών Μελετών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η κ Αδάμ έχει συγγράψει ογδόντα εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • K. Tsichla, C. Kavalopoulos, K. Adam, “Review and evaluation of the existing European and national legal framework for Occupational Health and Safety, in the extractive industry” SWEMP 2016, Nr. 1, Istanbul, Turkey, October 2016.
 • K. Adam, M. Konstantinopoulou: “Sustainable Development Indicators as a Project Management Tool in the Mineral Resources Development”, Proceedings of the Conference on Mineral Wealth and the Potential for Development: Current Views, Nicosia, Cyprus, November 2014.
 • E. Dimopoulou, K. Tolidis, Y. Orfanoudakis and K. Adam «Spatial multi-criteria decision analysis for site selection of sustainable stone waste disposal», Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 7a. 2013.
 • K. Adam: «Passive mine water treatment at Artana Mine, Kosovo», UNEP & UNDP for ENVSEC, Mojkovac, Montenegro, 2012.
  5. I. Panagopoulos, A. Karayannis, K. Adam, K. Aravossis: “Application of risk management techniques for the remediation of an old mining site in Greece”, Waste Management, Vol. 29, No. 5, 2009.
 • K. Adam: "Solid Wastes Management in Sulphide Mines: form Waste Characterisation to Safe Closure of Disposals Sites" Minerals & Energy Vol 18, No 4, 2003

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • «Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων» (7.1.04.6), Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
 • «Διαχείριση έργου», (7.1.25.9), Μάθημα Δεξαμενής 9ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, μόνη διδάσκουσα από το 2014, Συντονίστρια μαθήματος
 • «Πρακτική άσκηση Ι», Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι, Συντονίστρια/Υπεύθυνη Δελτίων Βαθμολογίας 2008- έως σήμερα.
 • «Ασφάλεια - Υγιεινή – Δίκαιο» (7.2.18.7), Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, 2009 - έως σήμερα, Συντονίστρια μαθήματος.
 • «Επιχειρησιακή Έρευνα» (2.1.19.6) Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2010- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
 • «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», Υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου Επιστημονική Υπεύθυνη, Μάρτιος 2016 έως σήμερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • «Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική» (6676), Μάθημα Εξειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γεωπληροφορική», ΕΜΠ. Συνδιδασκαλία 2009 έως σήμερα.
 • «Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων», Κωδικός 14, Yποχρεωτικό Μάθημα στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων ΕΜΠ, 2015- έως σήμερα.
 • Πρόσκληση για Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Μάθημα «Διαχείριση Ορυκτών Πόρων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Περιβάλλοντος-Ορυκτοί Πόροι» του Γεωλογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, Μάιος 2015, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.