Ευανθία Βλάχου

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Γραμματεία Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.25, 1ος Όροφος
+30 210 7722094
evla@metal.ntua.gr