Μαρία Γαλάνη

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.2 – 0.3 – 0.4, ισόγειο
+30 210 772 2062
+30 210 772 2063 (fax)

mgalan@central.ntua.gr