Διάθεση βιβλίων για τους σπουδαστές των κατευθύνσεων Μεταλλευτική Τεχνολογία και Γεωτεχνολογία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους σπουδαστές της Σχολής ΜΜ-Μ που ακολουθούν τις κατευθύνσεις σπουδών: Μεταλλευτική Τεχνολογία και Γεωτεχνολογία.

Στη διάθεση των σπουδαστών του 8ου εξαμήνου στο Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων έχω περιορισμένο αριθμό βιβλίων μου από 5 μαθήματα, που εδίδαξα στη Σχολή.  Τα βιβλία που μπορείτε να δείτε είναι:

  1. Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις σελ. 312, 1974
  2. Τεχνική Γεωτρήσεων σελ. 230, 1971
  3. Μηχανική Πετρωμάτων σελ. 305, 1985]Εκρηκτικές ύλες και τεχνική των ανατινάξεων
  4. Τόμος 1 σελ. 285, 1997 (Νέα έκδοση)
  5. Τόμος 2 σελ. 417, 2001

Υπάρχουν επίσης σχετικές μονογραφίες και διάφορες δεμένες σημειώσεις για μεταλλευτικά θέματα, που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να σημειώσει το όνομά του στη λίστα που έχει ο κ. Τριάντης μαζί με τον κωδικό αριθμό των βιβλίων (1-5) που θέλει μέχρι τις 12/12/2018. Δείτε επίσης τις μονογραφίες και σημειώστε ποιες θέλετε με τον αριθμό που φέρουν στο εξώφυλλο.

Καθηγ. Χαρ. Τσουτρέλης
4 Δεκεμβρίου 2018