Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2023 – 2024 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023 – 2024

Προπτυχιακών Σπουδών 2023 – 2024

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 02.10.2023 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 13.10.2023 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 20.10.2023 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Πέμπτη 26.10.2023 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τετάρτη 01.11.2023 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 12.01.2024 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 15.01.2024 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 09.02.2024 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 16.02.2024 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 12.02.2024 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 23.02.2024 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 01.03.2024 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Τρίτη 12.03.2024 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 19.03.2024 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 24.05.2024 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 27.05.2024 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 21.06.2024 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 28.06.2024 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 01.07.2024 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 26.08.2024 width=”60%”Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 20.09.2024 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 27.09.2024 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 13.11.2023 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 20.11.2023 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 27.11.2023 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 19.02.2024 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 01.03.2024 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 08.03.2024 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 04.09.2023 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 11.09.2023 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 15.09.2023 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 25.09.2023 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 02.10.2023 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 29.01.2024 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 02.02.2024 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 05.02.2024 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 16.02.2024 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 01.03.2024 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 14.06.2023 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 18.06.2023 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 19.06.2023 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 26.06.2023 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 02.07.2023 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023 – 2024

Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΕ 25.09.2023 >Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 13.10.2023 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 02.10.2023 Έναρξη Μαθημάτων
ΠΑ 20.10.2023 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 12.01.2024 Λήξη μαθημάτων
ΔΕ 15.01.2024 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 09.02.2024 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 10.02.2024 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 12.02.2024 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΔΕ 19.02.2024 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 23.02.2024 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 24.05.2024 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 27.05.2024 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 21.06.2024 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 28.06.2024 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
05.02.2024
16.02.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΡ
ΠΑ
25.06.2024
05.07.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΤΕ
11.09.2024
18.09.2024
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2023 Φεβρουάριος 2024 Ιούνιος 2024
ΔΕ
02.10.2023
ΔΕ
05.02.2023
ΤΕ
12.06.2023
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
09.10.2023
ΔΕ
12.02.2023
ΤΕ
19.06.2023
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
30.10.2023
ΠΑ
16.02.2023
ΠΑ
05.07.2023
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 17.05.2024 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 07.06.2024 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 05.07.2024 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 04.10.2024 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος