Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2019 – 2020 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019 – 2020

Προπτυχιακών Σπουδών 2019 – 2020

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 30.09.2019 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 11.10.2019 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 18.10.2019 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Παρασκευή 25.10.2019 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τρίτη 29.10.2019 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 17.01.2020 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 20.01.2020 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 14.02.2020 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 21.02.2020 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 17.02.2020 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 28.02.2020 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 06.03.2020 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Δευτέρα 16.03.2020 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 24.03.2020 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 29.05.2020 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 01.06.2020 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 26.06.2020 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 03.07.2020 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 06.07.2020 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 31.08.2020 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 25.09.2020 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 02.10.2020 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 18.11.2018 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 22.11.2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τετάρτη 27.11.2018 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 24.02.2019 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Τρίτη 03.03.2019 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τρίτη 10.03.2019 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 09.09.2019 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 16.09.2019 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 20.09.2019 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 30.09.2019 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 07.10.2019 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 03.02.2020 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 07.02.2020 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 10.02.2020 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 21.02.2020 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 03.03.2020 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 19.06.2020 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 22.06.2020 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 23.06.2020 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 30.07.2020 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 06.07.2020 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019 – 2020

Χειμερινό Εξάμηνο
Τετάρτη 02.10.2019 Έναρξη Εγγραφών
Παρασκευή 11.10.2019 Λήξη Εγγραφών
Δευτέρα 07.10.2019 Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή 18.10.2019 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 17.10.2019 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Δευτέρα 27.01.2020 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 07.02.2020 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Τετάρτη 14.02.2020 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
Δευτέρα 10.02.2020 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 14.02.2020 Λήξη εγγραφών
Παρασκευή 21.02.2020 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 22.05.2020 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Τρίτη 09.06.2020 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 19.06.2020 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 29.06.2020 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
Παρασκευή
10.02.2020
21.02.2020
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
Τρίτη
Παρασκευή
22.06.2020
03.07.2020
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2019 Φεβρουάριος 2020 Ιούνιος 2020
Δευτέρα
07.10.2019
Δευτέρα
03.02.2020
Τετάρτη
10.06.2020
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
14.10.2019
Δευτέρα
17.02.2020
Δευτέρα
22.06.2020
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Παρασκευή
25.10.2019
Παρασκευή
21.02.2020
Παρασκευή
30.06.2020
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι Παρασκευή 22.05.2020 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι Παρασκευή 19.06.2020 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι Παρασκευή 10.07.2020 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι Παρασκευή 09.10.2020 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος