Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2020 – 2021 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020 – 2021

Προπτυχιακών Σπουδών 2020 – 2021

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 05.10.2020 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 16.10.2020 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 23.10.2020 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Παρασκευή 30.10.2020 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τρίτη 03.10.2020 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 15.01.2021 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 18.01.2021 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 12.02.2021 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 19.02.2021 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 15.02.2021 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 26.02.2021 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 05.03.2021 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Δευτέρα 16.03.2021 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 23.03.2021 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 28.05.2021 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 31.05.2021 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαυδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 25.06.2021 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 02.07.2021 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 05.07.2021 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 30.08.2021 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 24.09.2021 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 01.10.2021 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 16.11.2020 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 20.11.2020 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τετάρτη 25.11.2020 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 22.02.2021 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Τρίτη 02.03.2021 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τρίτη 09.03.2021 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 07.09.2020 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 14.09.2020 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 18.09.2020 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 28.09.2020 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 05.10.2020 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 01.02.2021 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 05.02.2021 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 08.02.2021 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 19.02.2021 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 01.03.2021 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 18.06.2021 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 22.06.2021 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 23.06.2021 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 30.07.2021 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 06.07.2021 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020 – 2021

Χειμερινό Εξάμηνο
ΤΕ  30.09.2020 Έναρξη Εγγραφών
ΤΕ 14.10.2020 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 05.10.2020 Έναρξη Μαθημάτων
ΠΑ 16.10.2020 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 15.01.2021 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 25.01.2021 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 05.02.2021 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 12.02.2021 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 08.02.2021 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΠΑ 12.02.2021 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 19.02.2021 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 21.05.2021 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 07.06.2021 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 18.06.2021 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 30.06.2021 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
08.02.2021
19.02.2021
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΡ
ΠΑ
22.06.2021
02.07.2021
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2020 Φεβρουάριος 2021 Ιούνιος 2021
ΔΕ
05.10.2020
ΔΕ
08.02.2021
ΔΕ
14.06.2021
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
12.10.2020
ΔΕ
15.02.2021
ΤΕ
23.06.2021
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΠΑ
30.10.2020
ΠΑ
19.02.2021
ΠΑ
02.07.2021
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 14.05.2021 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 11.06.2021 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 09.07.2021 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 08.10.2021 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος