Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2022 – 2023 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022 – 2023

Προπτυχιακών Σπουδών 2022 – 2023

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 03.10.2022 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 14.10.2022 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 21.10.2022 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Πέμπτη 27.10.2022 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τρίτη 01.11.2022 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 13.01.2023 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 16.01.2023 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 10.02.2023 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 17.02.2023 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 13.02.2023 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 24.02.2023 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 03.03.2023 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Τρίτη 14.03.2023 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 21.03.2023 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 26.05.2023 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 29.05.2023 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 23.06.2023 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 30.06.2023 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 03.07.2023 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 28.08.2023 width=”60%”Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 22.09.2023 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 29.09.2023 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 14.11.2022 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 18.11.2022 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 25.11.2022 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 20.02.2023 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 03.03.2023 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 10.03.2023 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 05.09.2022 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 12.09.2022 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 16.09.2022 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 26.09.2022 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 03.10.2022 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 30.01.2023 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 03.02.2023 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 06.02.2023 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 17.02.2023 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 03.03.2023 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 16.06.2023 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 20.06.2023 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 21.06.2023 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 28.06.2023 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 04.07.2023 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022 – 2023

Χειμερινό Εξάμηνο
ΔΕ 26.09.2022 >Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 14.10.2022 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 03.10.2022 Έναρξη Μαθημάτων
ΤΕ 19.10.2022 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 13.01.2023 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 16.01.2023 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 03.02.2023 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 10.02.2023 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 06.02.2023 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΔΕ 13.02.2023 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 17.02.2023 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 19.05.2023 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 22.05.2023 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 16.06.2023 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 28.06.2023 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
06.02.2023
17.02.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΔΕ
21.06.2023
03.07.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΤΕ
13.09.2023
27.09.2023
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2022 Φεβρουάριος 2023 Ιούνιος 2023
ΔΕ
03.10.2022
ΔΕ
06.02.2023
ΤΕ
14.06.2023
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
10.10.2022
ΔΕ
13.02.2023
ΤΕ
21.06.2023
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
31.10.2022
ΠΑ
17.02.2023
ΤΕ
05.07.2023
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 19.05.2023 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 09.06.2023 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 07.07.2023 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 06.10.2023 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος