Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2021 – 2022 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021 – 2022

Προπτυχιακών Σπουδών 2021 – 2022

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 04.10.2021 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 15.10.2021 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 22.10.2021 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Παρασκευή 29.10.2021 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τρίτη 02.11.2021 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 14.01.2022 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 17.01.2022 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 11.02.2022 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 18.02.2022 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 14.02.2022 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 25.02.2022 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 04.03.2022 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Τρίτη 15.03.2022 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 22.03.2022 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 27.05.2022 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 30.05.2022 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαυδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 24.06.2022 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 01.07.2022 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 04.07.2022 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 29.08.2022 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 23.09.2022 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 30.09.2022 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 15.11.2021 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 19.11.2021 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 26.11.2021 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 21.02.2022 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 04.03.2022 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Παρασκευή 11.03.2022 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 06.09.2021 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 13.09.2021 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 17.09.2021 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 27.09.2021 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 04.10.2021 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 31.01.2022 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 04.02.2022 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 07.02.2022 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 18.02.2022 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 04.03.2022 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 17.06.2022 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 21.06.2022 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 23.06.2022 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 29.07.2022 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 05.07.2022 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021 – 2022

Χειμερινό Εξάμηνο
ΤΕ 29.09.2021 Έναρξη Εγγραφών
ΠΑ 15.10.2021 Λήξη Εγγραφών
ΔΕ 04.10.2021 Έναρξη Μαθημάτων
ΔΕ 18.10.2021 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 14.01.2022 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 24.01.2022 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 04.02.2022 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 11.02.2022 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
ΔΕ 07.02.2022 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
ΠΑ 11.02.2022 Λήξη εγγραφών
ΠΑ 18.02.2022 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
ΠΑ 20.05.2022 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
ΔΕ 06.06.2022 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
ΠΑ 17.06.2022 Λήξη περιόδου εξετάσεων
ΤΕ 29.06.2022 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
ΠΑ
07.02.2022
17.02.2022
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
ΤΕ
ΠΑ
22.06.2022
01.07.2022
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2021 Φεβρουάριος 2022 Ιούνιος 2022
ΔΕ
04.10.2021
ΔΕ
07.02.2022
ΤΡ
14.06.2022
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΔΕ
11.10.2021
ΔΕ
14.02.2022
ΤΕ
22.06.2022
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΠΑ
29.10.2021
ΠΑ
18.02.2022
ΠΑ
01.07.2022
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι ΠΑ 13.05.2022 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι ΠΑ 10.06.2022 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι ΠΑ 08.07.2022 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι ΠΑ 07.10.2022 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος