Γραμματεία

Η Γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

  • Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
  • Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
  • Την γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα.
  • Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.

Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου και δέχεται τους σπουδαστές καθημερινά στο διάστημα 11.00 – 13.30.

Συγκρότηση Γραμματείας

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Γεωργία Πατακιά
Μέλη Γραμματείας:
Ελένη Ελευθερίου
Κλεαρχούλα Καµιναρδέλη
Καλλιρόη Παπακωνσταντινοπούλου
Αγγελική Πασχαλίδου
Ουρανία Φράγκου

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
email: secretary@metal.ntua.gr
Τηλέφωνα
Αναπληρώτρια Γραμματέας +30 210 772 2071
Γενικές Πληροφορίες: +30 210 772 2067   /  2070 / 2040
Προπτυχιακές Σπουδές: +30 210 772 2067
Μεταπτυχιακές Σπουδές: +30 210 772 2062
ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων”: +30 210 772 2066