Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γεώργιος Αμολοχίτης
Γεώργιος Μπάρτζας
Μαρία Μπασάνου
Ελένη Βασιλείου
Παρασκευή Γιούτα – Μήτρα
Μαρία Γρέγου
Σταύρος Δεληγιάννης
Ιωάννα Ηλία
Αγγελική Μαρίνου
Αικατερίνη Θωμά
Λάμπρος Καραλής
Απόστολος Κούρτης
Παυλίνα Κούση
Ειρήνη Κωστοπούλου
Δημήτριος Λαμπράκης
Ευδοξία Λυκούδη
Κωσταντίνος Μαρκαντώνης
Αθανάσιος Μαυρίκος
Ιωάννης Μπούσουλας
Πασχάλης Ουσταδάκης
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Ηλίας Σαμμάς
Αδαμαντία Χαροκόπου
Ειρήνη Χριστοδούλου