Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γεώργιος Αμολοχίτης
Ελένη Βασιλείου
Παρασκευή Γιούτα – Μήτρα
Μαρία Γρέγου
Αικατερίνη Θωμά
Απόστολος Κούρτης
Παυλίνα Κούση
Ειρήνη Κωστοπούλου
Δημήτριος Λαμπράκης
Ευδοξία Λυκούδη
Κωσταντίνος Μαρκαντώνης
Αθανάσιος Μαυρίκος
Γεώργιος Μπάρτζας
Μαρία Μπασάνου
Ιωάννης Μπούσουλας
Πασχάλης Ουσταδάκης
Γεώργιος Παπαντωνόπουλος
Ηλίας Σαμμάς
Αδαμαντία Χαροκόπου
Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν
Ειρήνη Χριστοδούλου