ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Η φοίτηση στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο προσφέρει την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες που προέρχονται από το Ίδρυμα ή απορρέουν από τη φοιτητική τους ιδιότητα. Έτσι, υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σίτισης στα εστιατόρια του ΕΜΠ, στέγασης στις εστίες του ΕΜΠ στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης, χρήση δωρεάν εκπαιδευτικού λογισμικού, δυνατότητα άθλησης στα γυμναστήρια και εγκαταστάσεις καθώς και συμμετοχή σε καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τέλος, με χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας υπάρχουν εκπτώσεις σε εισιτήρια μέσων μεταφοράς, σε εκδηλώσεις και δυνατότητα μειωμένων τιμών για τη σύνδεση στο Internet.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /  Φοιτητική ταυτότητα

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο ΕΜΠ αποκτούν αυτόματα κωδικό πρόσβασης στο Κέντρο Υπολογιστών. Ο κωδικός στέλνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (διεύθυνση εκτός ΕΜΠ) που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής τους. Μέσω του συγκεκριμένου κωδικού θα αποκτούν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες του Ε.Μ.Π. (π.χ. e-mail, εγγραφή και επιλογή μαθημάτων, βαθμολογίες), αλλά και θα πιστοποιούν τη φοιτητική τους ιδιότητα, όπου αυτό χρειαστεί.

Το βήμα αυτό είναι το πρώτο για να μπορούν να εγγραφούν και στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μέσω της οποίας θα εκδοθεί η φοιτητική τους ταυτότητα (πάσο).
Το Πάσο παρέχεται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2 (για την περίπτωση της Σχολής ΜΜΜ του ΕΜΠ αυτό μεταφράζεται σε 5+2 έτη). Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%.

 

Οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους στα μαθήματα που επιθυμούν θα χρειαστεί να επιλέξουν τα συγγράμματά τους. Στα μαθήματα για τα οποία δεν διατίθενται σημειώσεις από τους διδάσκοντες, απαιτείται να γίνει η επιλογή των συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ. Μετά την επιλογή των συγγραμμάτων, ο φοιτητής ειδοποιείται ηλεκτρονικά με e-mai και λαμβάνει κωδικό, με τον οποίο και παραλαμβάνει τα συγγράμματα από το σημείο διανομής που έχει επιλεχθεί.

 

Πέρα από τα παραπάνω, οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, για το δανεισμό συγγραμμάτων που βρίσκονται εκεί είτε να αναζητούν, να διαβάζουν και να μεταφορτώνουν (download) βιβλία ή άρθρα από επιστημονικά περιοδικά των εκδοτικών οίκων (π.χ. Elsevier) που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση για τα μέλη του ΕΜΠ. Η παροχή αυτή γίνεται απ’ευθείας από τις εγκαταστάσεις της Σχολής και του ΕΜΠ γενικότερα, μπορεί όμως μέσα από τη χρήση κατάλληλου λογισμικού VPN να γίνει και από το σπίτι του κάθε φοιτητή ή μέλους της πολυτεχνειακής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική ιστοσελίδα του Κέντρου Δικτύων του ΕΜΠ.

 

Για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε εκπαιδευτικό λογισμικό έχουν γίνει ειδικές συμφωνίες ώστε τα μέλη της Σχολής και του ΕΜΠ να μπορούν να χρησιμοποιούν αντίστοιχα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με την εταιρεία Microsoft για την παροχή λογισμικού στα μέλη της Σχολής μέσω του ιστοτόπου Dreamspark. Μέσα από αυτόν οι φοιτητές της Σχολής μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν λογισμικό που αφορά σε λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows 10), εφαρμογές (π.χ. Microsoft Project), κ.ά.
Επιπλέον, όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν δωρεάν το λογισμικό Microsoft Office 365, όπως επίσης και να αποκτήσουν χώρο αποθήκευσης στο cloud της εταιρείας OneDrive.
Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχει και η εταιρεία AutoDesk (Autocad, κ.ά.) ενώ τέλος, τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων λογισμικών που διατίθενται από το Κέντρο Ηλ. Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

 

Για τις ανάγκες της Πρακτικής Άσκησης, η οποία είναι υποχρεωτική στη Σχολή Μ.Μ.Μ., οι φοιτητές μπορούν να δουν τις διετιθέμενες θέσεις, να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές και γενικά να διαχειριστούν το λογαριασμό τους μέσα από το Σύστημα Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Μ.Μ.Μ.
Πρόκειται για μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία της Σχολής, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο λήψης οδηγιών και πληροφόρησης για την Πρακτική Άσκηση Ι – Περιοδείτα (θέρος μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου), Πρακτική Άσκηση ΙΙ (μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου), καθώς και της προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης από τα πρώτα στάδια των αιτήσεων, έως τα στάδια της ολοκλήρωσης της πρακτικής και πληρωμής των αποζημιώσεων / οδοιπορικών για τους φοιτητές της Σχολής που συμμετέχουν στις παραπάνω ασκήσεις.
Επίσης, στο συγκεκριμένο ιστοχώρο υπάρχει και σχετικό forum για την ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης για θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές της Σχολής σε σχέση με τις Πρακτικές Ασκήσεις.

 

 

Τέλος, οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής ΜΜΜ, μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό mail (@metal.ntua.gr) στον mail server της Σχολής, από όπου και έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Σχολής (π.χ. cloud), καθώς και σε σχετικές ανακοινώσεις που τους αφορούν.

 

Υπηρεσίες του ΕΜΠ προς τους Φοιτητές

  • Σίτιση

Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από ένα όριο μπορούν να εξασφαλίσουν τη δωρεάν σίτισή τους στα εστιατόρια του ΕΜΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων). Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στα εστιατόρια που προαναφέρθηκαν, με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Πληροφορίες για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 210-772-2192 κα Κ. Γιακουμάκη,  210-772-2154 κα Γ. Σωτηροπούλου. Η αίτηση μπορεί να βρεθεί εδώ.

  • Στέγαση

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες: η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Η Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975 και στεγάζεται σε ένα δεκαώροφο κτήριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%. Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005 και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτηρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π. Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις στέγασης μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Υγειονομική περίθαλψη

Σε όλους τους φοιτητές που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Προϋπόθεση είναι η έκδοση βιβλιάριου υγειονομικής περίθαλψης φοιτητή, το οποίο εκδίδεται από την Ιατρική Υπηρεσία, στο Ιατρείο Ζωγράφου. Επίσης, ιατρική συνδρομή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεμπτικό κέντρο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της πολυτεχνειούπολης, στο ισόγειο του κτηρίου γενικών μαθημάτων της ΣΕΜΦΕ, δίπλα στην κεντρική πλατεία. Πληροφορίες: 210-772-1566, Ιατρός κ. Α. Αντωνόπουλος: 210-772-1568.

  • Υποτροφίες – Βραβεία

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να διεκδικήσουν τη στήριξή τους από διάφορες  υποτροφίες  και βραβεία που έχουν θεσμοθετηθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι υποτροφίες και τα βραβεία ορίζονται από Διαθέτες-Δωρητές, καθώς και από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αφορούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, όπως επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, Εξαμήνων, συγκεκριμένων μαθημάτων, τόπος καταγωγής κ.λπ. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, ενώ ο πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων υποτροφιών μπορεί να βρεθεί εδώ.

  • Εκτυπώσεις εργασιών

Οι φοιτητές μπορούν να εκτυπώσουν τα αντίτυπα των διπλωματικών τους εργασιών στην Εκτυπωτική Μονάδα του Ιδρύματος είτε δωρεάν είτε με την καταβολή ενός μικρού αντιτίμου. Περισσότερες πληροφορίες στο Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578.

  • Ανταλλαγή φοιτητών

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους στο ΕΜΠ και σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές ή για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητας από 3-12 μήνες. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού, με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους, και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.

 

ΕΜΠ – Πολιτισμός και άθληση

  • Γυμναστήριο – Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής διαθέτει δύο γυμναστήρια: ένα στην Πατησίων (κτήριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος) και ένα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (κοντά στη Φοιτητική Εστία). To Aθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη περιλαμβάνει κλειστό γήπεδο αθλοπαιδιών και πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 600 θεατών καθώς και σύγχρονες αίθουσες με εξελιγμένα όργανα γυμναστικής. Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν δύο γήπεδα αντισφαίρισης (tennis) ενώ είναι προγραμματισμένη η κατασκευή δύο γηπέδων 5Χ5 ποδοσφαίρου, ενός υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου beach volley καθώς και η ανακαίνιση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων.
Αναλυτικότερα, τα αθλήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές του ΕΜΠ είναι: γυμναστική/fitness training, αεροβική, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, yoga, pilates, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντισφαίριση, κολύμβηση, πόλο, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, υποβρύχιες καταδύσεις, rapel, καράτε, τζούντο, ανεμοπορία, αναρρίχηση, στίβος, ιππασία, σκι, σκάκι, χιονοδρομίες, θαλάσσιο σκι κ.λπ. Η συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με εξαίρεση μερικά σπορ στα οποία οι σπουδαστές πληρώνουν ένα μέρος των εξόδων τους.

  • Μουσικό Τμήμα ΕΜΠ

Το Μουσικό Τμήμα Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε το 1960 από τον τότε πρύτανη Αλέξανδρο Παππά με διευθυντή το συνθέτη Βασίλη Μακρίδη. Στόχος του Μουσικού Τμήματος είναι η προώθηση της μουσικής παιδείας μέσα στο Ε.Μ.Π. και η βαθύτερη προσέγγιση των φοιτητών στον θαυμάσιο κόσμο της μουσικής. Από την ίδρυσή του, το Μουσικό Τμήμα πλαισιώθηκε με σημαντικό αριθμό φοιτητών, με κοινό γνώρισμα την αγάπη τους για τη μουσική. Προσφέρει στους φοιτητές του ιδρύματος μαθήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων  στα αντικείμενα: ΒΙΟΛΙ / ΣΑΞΟΦΩΝΟ / ΚΙΘΑΡΑ / ΠΙΑΝΟ / ΧΟΡΩΔΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ. Επίσης η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Τμήματος Ε.Μ.Π. είναι ο παλαιότερος και γνωστότερoς στην πολυτεχνειακή κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό τομέας του. Έχει εκπροσωπήσει το Πολυτεχνείο τόσο στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, όσο και στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία: 2107721895, 2107721809.

 

  • Χορευτικός Τομέας ΕΜΠ

Ο Χορευτικός Τομέας του ΕΜΠ έχει δημιουργήσει μια σημαντική παράδοση με τα μέλη του να έχουν αποσπάσει πάμπολα βραβεία. Ιδρύθηκε το 1990 στo πλαίσιο του Μουσικού Τμήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό την εκμάθηση των ελληνικών -και όχι μόνο- χορών σε φοιτητές και πολίτες ως μέσο έκφρασης και ψυχαγωγίας. Στελεχώνεται από φοιτητές του ιδρύματος που αγαπούν το χορό. Πραγματοποιούνται τόσο εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού, λαϊκού, ευρωπαϊκού – λάτιν χορού, όσο και πλήθος παραστάσεων εντός και εκτός Πολυτεχνείου. Κάθε χρόνο ο Χορευτικός Τομέας πραγματοποιεί δύο τακτικές εμφανίσεις κατά τον εορτασμό των εθνικών επετείων στο Ε.Μ.Π., ενώ συμμετέχει αφιλοκερδώς σε πλήθος οργανωμένων από δήμους ή άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, παρουσιάζοντας χορούς από όλη την Ελλάδα. Η καλλιτεχνική προσφορά του Χορευτικού Τομέα αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε το 2000 με μετάλλιο από την Societe d’ Encouragement au Progres, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας.

  • Θεατρική ομάδα

Το Νοέμβριο του 1991, δημιουργήθηκε η θεατρική ομάδα του ΕΜΠ. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν, χωρίς περιορισμό, όσοι από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου το επιθυμούν. Σκοπός της ομάδας, είναι τα μέλη της να γνωρίσουν το θέατρο μέσα από σεμινάρια και θεατρικές ασκήσεις και να συμμετέχουν τελικά στις θεατρικές παραστάσεις της. Τόσο το υποκριτικό κομμάτι όσο και το δημιουργικό κομμάτι (σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία χορογραφία, μουσική επένδυση, μετάφραση θεατρικών κειμένων) των παραστάσεων, αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από τα μέλη της ομάδας, με μοναδικό άξονα την γνήσια ερασιτεχνική τους διάθεση.