Τομείς

Οι Τομείς της Σχολής

Το ακαδημαϊκό έτος 1975-76 και με την εφαρμογή του Νόμου “Για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” (Νόμος Πλαίσιο), οι 9 υπάρχουσες Έδρες της τότε “Ανωτάτης Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών”, εντάχθηκαν στους εξής 3 Τομείς: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών

Η διαίρεση της Σχολής σε Τομείς, προωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές της. Όργανα διοίκησης του Τομέα, αποτελούν ο Διευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του, καθώς και από εκπροσώπους σπουδαστών.

Πιο αναλυτικά, στοιχεία για τους Τομείς της Σχολής δίνονται παρακάτω:

  • Τοµέας Μεταλλευτικής
    Αντικείµενο του Τοµέα Μεταλλευτικής είναι η διδασκαλία όλων εκείνων των µαθηµάτων που αναφέρονται στην έρευνα και εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου και στην κατασκευή γεωτεχνικών έργων, καθώς και η έρευνα στα θέµατα αυτά.
  • Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
    Αντικείµενο του Τοµέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών είναι η διδασκαλία όλων εκείνων των µαθηµάτων, που αναφέρονται στη διαδικασία αξιοποίησης των µεταλλευµάτων, βιοµηχανικών ορυκτών και πετρωµάτων, στην παραγωγή µεταλλουργικών προϊόντων, στην παραγωγή µεταλλικών και µη µεταλλικών υλικών και στην προστασία του περιβάλλοντος από τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και η έρευνα στα θέµατα αυτά.
  • Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
    Αντικείµενο του Τοµέα Γεωλογικών Επιστηµών είναι η διδασκαλία όλων εκείνων των µαθηµάτων, που αναφέρονται σε γεωλογικά, ορυκτολογικά, πετρολογικά, γεωχηµικά, κοιτασµατολογικά, υδρογεωλογικά, τεχνικογεωλογικά και γεωτεχνικά θέµατα, καθώς και η έρευνα στα θέµατα αυτά.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Ζένια Κερασοβίτου
Δέσποινα Τριανταφυλλίδου
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Χριστίνα Αντωνακοπούλου
Γεωλογικών Eπιστημών: Ιωάννα Βάββα