Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

Το Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΜΜΜ

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

 

Αποφάσεις

Για την διευκόλυνση της συζήτησης για το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής δίνεται η παρακάτω λίστα αρχείων η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά όλες τις σχετικές αποφάσεις τις Σχολής καθώς και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και προσχέδια.

 

 

Βοηθητικά αρχεία

 

Προτάσεις

 

Στατιστικά Στοιχεία

Συζήτηση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
(συνδεθείτε με τα στοιχεία ΕΜΠ)

[bbp-single-forum id=9265]