Μεγάλα Ερευνητικά Όργανα

Τα μεγάλα ερευνητικά Όργανα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών περιλαμβάνουν:

τα οποία καλύπτουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Για την πρόσβαση σε κάποιο όργανο απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας – αίτησης που βρίσκεται στη σελίδα κάθε οργάνου. Η ημερομηνία και οι ώρες πρόσβασης καθορίζονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο και διακρίνονται στο ημερολόγιο κρατήσεων των οργάνων.