Οργάνωση

Η Οργάνωση της Σχολής ακολουθεί τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα.

 

Ο πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Σχολής, καθώς και όλων των μελών της, δίνεται παρακάτω:

Download (PDF, 186KB)