Εργαστήρια

Εργαστήρια της Σχολής

Τα εργαστήρια υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής. Ο σύγχρονος και εξειδικευμένος εξοπλισμός καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στην υποστήριξη της διδασκαλίας πολυάριθμων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, όσο και στην έρευνα και παροχή υπηρεσιών.

Τομέας Μεταλλευτικής:
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών:
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών:

Παρουσιάσεις Εργαστηρίων

Οι παρουσιάσεις των εργαστηρίων ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής και διατίθενται σε streaming video 384kbit/sec (για ορισμένα μόνο εργαστήρια της Σχολής) και σε μορφή flash (για όλα τα εργαστήρια της Σχολής). Μπορείτε να μεταβείτε σε video άλλου εργαστηρίου, επιλέγοντάς το από τη λίστα στο κάτω μέρος του player. Για να επιλέξετε μια παρουσίαση, αρχικά τοποθετείστε το ποντίκι σας πάνω σε μια από τις κινούμενες εικόνες ώστε να εμφανιστεί ο τίτλος του εργαστηρίου και κατόπιν κάντε click για να ξεκινήσει η παρουσίαση.

Για να δείτε τα video και τις παρουσιάσεις χρειάζεται ο Flash player που διατίθεται δωρεάν από την Adobe.