ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό της Σχολής

Τα μέλη του προσωπικού της Σχολής έχουν ταξινομηθεί εξαρχής με βάση την ιδιότητά τους:

Τα στοιχεία από κάθε ιδιότητα παρουσιάζονται σε πίνακες και μπορούν να ταξινομηθούν αλφαβητικά, με βάση το επώνυμο, το όνομα, την βαθμίδα, τον τομέα ή το εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν κάποιο μέλος του προσωπικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τους παραπάνω συνδέσμους.

Για να βρείτε άμεσα πληροφορίες για κάποιο μέλος του προσωπικού χωρίς να ανατρέξετε στο κατάλογο, όπως στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε την ιδιότητά του, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στη φόρμα αναζήτησης που βρίσκεται στη κορυφή της σελίδας, συγκεκριμένο στοιχείο, όπως π.χ. το επώνυμό του.

Σχετικοί σύνδεσμοι: