Υποβολή Παραπόνων / Eνστάσεων Φοιτητών

Οι φοιτητές της ΣΜΜΜ μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή ένστασης σε περίπτωση που κρίνουν πως η ενδεχόμενη ακαδημαϊκή τους αποτυχία δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα ή παράληψη. Η διαδικασία υποβολής ακαδημαϊκής ένστασης μπορεί να υποβληθεί γραπτώς στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παράπονων και Ενστάσεων Φοιτητών της Σχολής ΜΜΜ.

 

Συνδεθείτε με στοιχεία ΕΜΠ