Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2016 – 2017 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016 – 2017

Προπτυχιακών Σπουδών 2016 – 2017

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 03.10.2016 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 14.10.2016 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 21.10.2016 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Πέμπτη 27.10.2016 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Δευτέρα 31.10.2016 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 20.01.2017 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 23.01.2017 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 17.02.2017 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 24.02.2017 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 20.02.2017 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 03.03.2017 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 10.03.2017 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Δευτέρα 20.03.2017 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Δευτέρα 27.03.2017 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 02.06.2017 Λήξη μαθημάτων
Τρίτη 06.06.2017 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 30.06.2017 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Πέμπτη 06.07.2017 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 10.07.2017 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 28.08.2017 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 22.09.2017 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 29.09.2017 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 21.11.2016 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 25.11.2016 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τετάρτη 30.11.2016 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Τρίτη 28.02.2017 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Δευτέρα 06.03.2017 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Δευτέρα 13.03.2017 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 12.09.2016 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 19.09.2016 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 23.09.2016 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 03.10.2016 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 10.10.2016 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 06.02.2017 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 10.02.2017 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 13.02.2017 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 24.02.2017 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 07.03.2017 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 23.06.2017 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 30.06.2017 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 17.07.2017 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 25.07.2017 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τετάρτη 26.07.2017 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

  • την 28η Οκτωβρίου,
  • την 17η Νοεμβρίου,
  • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
  • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

  • την Καθαρή Δευτέρα,
  • την 25η Μαρτίου,
  • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
  • την Πρωτομαγιά,
  • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016 – 2017

Χειμερινό Εξάμηνο
Δευτέρα 03.10.2016 Έναρξη Εγγραφών
Παρασκευή 14.10.2016 Λήξη Εγγραφών
Δευτέρα 10.10.2016 Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή 14.10.2016 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 20.10.2016 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Δευτέρα 30.10.2016 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 10.10.2016 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 17.10.2016 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
Δευτέρα 13.02.2017 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 17.02.2017 Λήξη εγγραφών
Τετάρτη 22.02.2017 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 26.05.2017 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Τρίτη 06.06.2017 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 16.06.2017 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 23.06.2017 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
Παρασκευή
20.02.2017
24.02.2017
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
Δευτέρα
Παρασκευή
26.06.2017
30.06.2017
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Φεβρουάριος 2017 Ιούνιος 2017 Οκτώβριος 2017
Δευτέρα
13.02.2017
Δευτέρα
19.06.2017
Δευτέρα
09.10.2017
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
20.02.2017
Δευτέρα
26.06.2017
Δευτέρα
23.10.2017
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Παρασκευή
24.02.2017
Παρασκευή
30.06.2017
Παρασκευή
27.10.2017
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι Παρασκευή 12.05.2017 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι Παρασκευή 16.06.2017 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι Παρασκευή 14.07.2017 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι Παρασκευή 13.10.2017 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών