Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Προπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2019 | Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2019

Προπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2019

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 01.10.2018 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 12.10.2018 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 19.10.2018 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Παρασκευή 26.10.2018 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Τρίτη 30.10.2018 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Παρασκευή 18.01.2019 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 21.01.2019 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 15.02.2019 Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων
Παρασκευή 22.02.2019 Κατάθεση βαθμολογίας

 

Β. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δευτέρα 18.02.2019 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 01.03.2019 Λήξη προθεσμίας εγγραφών
Παρασκευή 08.03.2019 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν
Δευτέρα 18.03.2019 Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών
Τρίτη 26.03.2019 Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου
Παρασκευή 31.05.2019 Λήξη μαθημάτων
Δευτέρα 03.06.2019 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 28.06.2019 Λήξη εξεταστικής περιόδου
Παρασκευή 05.07.2019 Κατάθεση βαθμολογίας
Δευτέρα 08.07.2019 Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Γ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δευτέρα 26.08.2019 Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου
Παρασκευή 20.09.2019 Λήξη της παραπάνω περιόδου
Παρασκευή 27.09.2019 Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

 

Δ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α .Χειμερινό εξάμηνο
Δευτέρα 19.11.2018 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Παρασκευή 23.11.2018 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τετάρτη 28.11.2018 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές
β .Εαρινό εξάμηνο
Δευτέρα 25.02.2019 Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας
Δευτέρα 04.03.2019 Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων
Τρίτη 12.03.2019 Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

 

Ε. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 10.09.2018 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 17.09.2018 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 21.09.2018 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 01.10.2018 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 08.10.2018 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 04.02.2019 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 08.02.2019 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 11.02.2019 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Παρασκευή 22.02.2019 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 05.03.2019 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Παρασκευή 21.06.2019 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 24.06.2019 Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 25.06.2019 Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Τρίτη 02.07.2019 Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών
Δευτέρα 08.07.2019 Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών

 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

α. Χειμερινό εξάμηνο :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου

β. Εαρινό εξάμηνο :

 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος

 


 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2019

Χειμερινό Εξάμηνο
Δευτέρα 01.10.2018 Έναρξη Εγγραφών
Παρασκευή 12.10.2018 Λήξη Εγγραφών
Δευτέρα 08.10.2018 Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή 12.10.2018 Έκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών Καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 18.10.2018 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Δευτέρα 28.01.2018 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 08.02.2018 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Τετάρτη 13.02.2018 Κατάθεση βαθμολογίας
Εαρινό Εξάμηνο
Δευτέρα 11.02.2019 Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών
Παρασκευή 15.02.2019 Λήξη εγγραφών
Παρασκευή 22.02.2019 ‘Εκδοση από τις Γραμματείες των συντονιζουσών Σχολών καταλόγων Μ.Φ. σε κάθε μάθημα
Παρασκευή 24.05.2019 Λήξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών
Δευτέρα 03.06.2019 Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 14.06.2019 Λήξη περιόδου εξετάσεων
Παρασκευή 21.06.2019 Κατάθεση Βαθμολογίας

 

Ανάληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
Παρασκευή
11.02.2019
22.02.2019
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας
Τρίτη
Παρασκευή
18.06.2019
28.06.2019
Έναρξη και λήξη προθεσμίας ανάληψης μεταπτυχιακής εργασίας

 

Εξέταση Μεταπτυχιακής Εργασίας
Οκτώβριος 2018 Φεβρουάριος 2019 Ιούνιος 2019
Δευτέρα
08.10.2019
Δευτέρα
04.02.2019
Δευτέρα
10.06.2019
Λήξη προθεσμίας παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Δευτέρα
15.10.2019
Δευτέρα
18.02.2019
Δευτέρα
18.06.2019
Έναρξη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Παρασκευή
26.10.2019
Παρασκευή
22.02.2019
Παρασκευή
28.06.2019
Λήψη εξέτασης Μεταπτυχιακής Εργασίας

 

Διαδικασία Επιλογής Μ.Φ. στα Δ.Π.Μ.Σ.
Μέχρι Παρασκευή 24.05.2019 Τελευταία προθεσμία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων
Μέχρι Παρασκευή 21.06.2019 Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
Μέχρι Παρασκευή 12.07.2019 Τελευταία προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ. από τις γραμματείες συντονίζουσων σχολών
Μέχρι Παρασκευή 11.10.2019 Οριστικοποίηση καταλόγου Μ.Φ. βάσει εγγραφών

 

Κατά τη διάρκεια ακαδημαΙκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

 • την 28η Οκτωβρίου,
 • την 17η Νοεμβρίου,
 • τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου,
 • την 30ή Ιανουαρίου
 • την Καθαρή Δευτέρα,
 • την 25η Μαρτίου,
 • τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,
 • την Πρωτομαγιά,
 • του Αγίου Πνεύματος