Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Νικόλαος Αποστολάκης
Ε.Τ.Ε.Π.
Ειρήνη Δημητρέλλου
Ε.Τ.Ε.Π.
Δημήτρης Λευκαδίτης
Ε.Τ.Ε.Π.
Εμμανουήλ – Νικόλαος Τσιαβός
Ε.Τ.Ε.Π.
Ειρήνη Χριστοδούλου
Ε.Τ.Ε.Π.