Μεταλλουργία Τεχνολογία και Έλεγχος Συγκολλήσεων

Οι συγκολλήσεις και οι εφαρμογές τους. Τεχνικές συγκολλήσεων και η ταξινόμησή τους. Το ηλεκτρικό τόξο και οι πηγές συγκόλλησης. Συγκόλληση τόξου με καταναλισκόμενα ηλεκτρόδια. Θερμικά φαινόμενα κατά τη συγκόλληση. Μεταλλουργία των συγκολλήσεων. Υπολειπόμενες τάσεις και παραμορφώσεις κατά τη συγκόλληση. Συγκολλήσεις με προστασία αερίου, TIG, MIG, MAG, συγκόλληση με πλάσμα. Τεχνική βυθισμένου τόξου και σκληρές επικαλύψεις. Συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση. Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων και με ακτίνες λέϊζερ. Θερμοχημική συγκόλληση. Κοπή. Συγκόλληση σε στερεά κατάσταση. Η συγκόλληση κοινών, κραματωμένων, και ανοξείδωτων χαλύβων. Η συγκόλληση χυτοσιδήρων. Η συγκόλληση αλουμινίου, χαλκού και άλλων μη-σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων.

Στοιχεία επιθεώρησης και ελέγχου των συγκολλήσεων. Στοιχεία σχεδιασμού των συγκολλήσεων. Προστασία για την ασφάλεια και την υγεία των συγκολλητών

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων (7.2.26.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Γεώργιος Δημ. Παπαδημητρίου, «Εισαγωγή στην μεταλλουργία, την τεχνολογία και τον έλεγχο των συγκολλήσεων», ΕΜΠ, 1990

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Larry F. Jeffus, Welding: Principles and Applications, Cengage Learning, 2002

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως:

Από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων: 30%
Από βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 70%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 13.45 - 15.30, Αμφιθέατρο 101, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλ. Μεταλλουργών
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τετάρτη 8.45-10.30, Αμφιθέατρο 101, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλ. Μεταλλουργών