Ιωάννης Μπούσουλας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Πετρογραφίας – Κοιτασματολογίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο x.x., 1ος όροφος
+30 210 772 2112

ibousoulas@metal.ntua.gr