Κωσταντίνος Μαρκαντώνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.17, 1ος όροφος
+30 210 772 2095

markantonis@metal.ntua.gr