Βασίλειος Γαγάνης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Ταμιευτήρων

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.09, 2ος όροφος
+30 210 772 2587

vgaganis@metal.ntua.gr

 

 

Ο κ. Βασίλειος Γαγάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. στο αντικείμενο της Μηχανικής Πετρελαίου. Εχει λάβει δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, M.Sc. από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Εχει συνεργαστεί επί εικοσαετία με εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού και παροχής υπηρεσιών (service companies) στο χώρο παραγωγής πετρελαίου όπως Schlumberger, Oilphase, Petroleum Experts και Kappa engineering. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη μηχανική ταμιευτήρων και ιδίως στη θερμοδυναμική συμπεριφορά πετρελαϊκών φάσεων, στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης ροής σε πορώδες μέσον καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) για την επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων ροής ρευστών σε ταμιευτήρες και αγωγούς. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 1. Gaganis V., “Simplified discriminating functions for rapid phase stability calculations”, Journal of Computers and Chemical Engineering, Vol. 108, pp. 112-127, 2018.
 2. Gaganis V., Varotsis N., “Rapid and thermodynamically consistent phase behavior calculations in process simulation”, 30th European Symposium on Applied Thermodynamics, Prague, Czech Republic, June 2018.
 3. Gaganis V., Kourlianski E., Varotsis N., “An accurate method to generate composite PVT data for black oil simulation”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 157, pp. 1-13, 2017.
 4. Gaganis V., Varotsis N., “Thermodynamic properties of fluids in the upstream petroleum engineering: from rigorous thermodynamics to soft computing”, 29th European Symposium on Applied Thermodynamics, Bucharest, Romania, May 2017.
 5. Gaganis V., Varotsis N., “Identification of the compositional path followed during reservoir simulation improves the accuracy and accelerates the phase behavior calculations”, SPE paper 180124, SPE Europec, Vienna, Austria, May 2016.
 6. Gaganis V., Varotsis N., “Rapid multiphase stability calculations in process simulation”, 27th European Symposium on Applied Thermodynamics, Eindhoven, Netherlands, July 2014.
 7. Gaganis V., Varotsis N., “An integrated approach for rapid phase behavior calculations in compositional modeling”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 118, pp. 74-87, 2014.
 8. Gaganis V., “Reduced flash calculations with temperature dependent binary interaction coefficients”, Fluid Phase Equilibria, Vol. 354, pp. 166-176, 2013.
 9. Gaganis V., Varotsis N., “An improved BIP matrix decomposition for fast reduced flash calculations”, Fluid Phase Equilibria, Vol. 340, pp. 63-76, 2013.
 10. Gaganis V., Marinakis D., Varotsis N., “A general framework of model functions for rapid and robust solution of Rachford-Rice type of equations”, Fluid Phase Equilibria, Vol. 322-323, pp. 9-18, 2012.
 11. Gaganis V., Varotsis N., “Machine learning methods to speed up compositional reservoir simulation”, SPE paper 154505, SPE Europec, Copenhagen, Denmark, June 2012.
 12. Gaganis V., Varotsis N., “Novel approach to the reduced variables method improves phase equilibrium computations accuracy”, 26th European Symposium on Applied Thermodynamics, Potsdam, Germany, October 2012.
 13. Gaganis V., Varotsis N., “Non-iterative phase stability calculations for process simulation using discriminating functions”, Fluid Phase Equilibria, Vol. 314, pp. 69-77, 2011.
 14. Hegeman P., Dong C., Varotsis N., Gaganis V., “Application of artificial neural networks to downhole fluid analysis”, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 12, No. 1, pp. 8-13, 2009.
 15. Gaganis V., Varotsis N., “The risk of non-physically sound tuned cubic EoS models: Critical appraisal and remedies”, 23th European Symposium on Applied Thermodynamics, Cannes, France, May 2008.
 16. Gaganis V., Varotsis N., Birkett G., “Sensitivity controlled neural networks for the prediction of PVT properties exhibit equation of state like behavior”, 22th European Symposium on Applied Thermodynamics, Elsinore, Denmark, June 2006.
 17. Varotsis N., Gaganis V., Nighswander J., “Quality assurance tool for PVT simulator predictions”, SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 5, No. 6, pp. 499-506, 2002.
 18. Gaganis V., Varotsis N., “Monitoring PVT properties ensures physically sound tuned EoS behavior over the entire operating conditions range”, SPE paper 94211, SPE Europec, Madrid, Spain, June 2005.
 19. Varotsis N., Gaganis V., Nighswander J., “An innovative ANN-based thermodynamic petroleum fluids properties model providing quality assured predictions”, 19th European Symposium on Applied Thermodynamics, Santorini, Greece, September 2002.
 20. Varotsis N., Gaganis V., Nighswander J., Guieze P., “A novel non-iterative method for the prediction of the PVT behavior of reservoir fluids”, SPE paper 56745, SPE Annual Conference, Houston, Texas, US, October 1999.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Όρυξη γεωτρήσεων (ΔΜΠΣ)
 • Μηχανική ταμιευτήρων (ΔΜΠΣ)