Metal Email

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολής M.M.M. συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας παρέχοντας στα μέλη της (Προσωπικό και Υ.Δ.) ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάτω από το domain metal.ntua.gr με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Χωρητικότητα 5GB / χρήστη
  • Αυτόματη σάρωση για κακόβουλα και ανεπιθύμητα μηνύματα (AntiVirus – AntiSpam)
  • Λειτουργία με ασφαλείς συνδέσεις (TLS/SSL)
  • Δυνατότητα λειτουργίας από παντού (αποστολή – λήψη) χωρίς την ανάγκη απόκτησης κεντρικού λογαριασμού στο Ε.Μ.Π.
  • Εναλλακτική πρόσβαση και Διαχείριση μέσω WebMail

 

Πρόσβαση στο WebMail της Σχολής

 


 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικές με τις ρυθμίσεις και τη χρήση της υπηρεσίας mail που προσφέρεται από τη Σχολή ΜΜΜ

Πως αλλάζω τον κωδικό πρόσβασής μου;

Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Κωδικός Πρόσβασης. Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, να περιλαμβάνει κάποιο νούμερο και ένα σημείο στίξης. Επιλέγουμε κάτι τυχαίο (όχι λέξη) με μίξη πεζών - κεφαλαίων. Μια καλή μηχανή παραγωγής κωδικών θα βρείτε στη σελίδα: https://passwordsgenerator.net. Ο νέος κωδικός θα ισχύει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Σχολής π.χ. Cloud Storage με κάποια καθυστέρηση.

 

Πως ρυθμίζω ένα τοπικό πρόγραμμα (π.χ. Outlook, Thunderbird) για το mail της Σχολής;

Διακομιστής Εξερχομένων (SMTP)
Host: serifos.metal.ntua.gr
Secure Connection (TLS/SSL): Ναι
Port: 9980 (TLS/SSL) ή Port: 9990 (STARTLS)
Requires Authentication: Ναι, με ίδια στοιχεία με αυτά του διακομιστή εισερχομένων
Authentication Type: ClearText

Για λόγους συμβατότητας με παλιά λειτουργικά ή μηχανήματα που αποστέλλουν ειδοποιήσεις (π.χ. dataloggers, print servers etc.)  είναι δυνατή η ακόλουθη ρύθμιση η οποία λειτουργεί μόνο εντός δικτύου ΕΜΠ:

Host: serifos.metal.ntua.gr
Secure Connection (
TLS/SSL): Όχι
Port:25 (unsecure)
Requires Authentication:
Όχι
Authentication Type: -

Διακομιστής Εισερχομένων (IMAP ή POP ανάλογα με το λογαριασμό)
Host: serifos.metal.ntua.gr
Secure Connection (TLS/SSL): Ναι
Port: 993 (IMAP/SSL)
Port: 995 (POP3/SSL)
Authentication Type: ClearText

Για λόγους συμβατότητας με παλιά λειτουργικά και για την παροχή της μέγιστης δυνατής ευελιξίας,  είναι δυνατή η ακόλουθη ρύθμιση η οποία λειτουργεί μόνο εντός δικτύου ΕΜΠ:

Host: serifos.metal.ntua.gr
Secure Connection (
TLS/SSL): Όχι
Port: 143 (IMAP/unsecure)
Port: 110 (POP3/unsecure)
Authentication Type: ClearText

Στο δικό μου λογισμικό δεν υπάρχει ρύθμιση για το port

Δοκιμάστε να γράψετε το πεδίο του διακομιστή στη μορφή server:port. π.χ. serifos.metal.ntua.gr:9980 ή serifos.metal.ntua.gr:9990

Τι είναι αυτά τα περίεργα νούμερα και ports; Γιατί δεν μπορούν οι ρυθμίσεις να είναι φυσιολογικές;

Για να παρακάμψουμε τη πολιτική ασφαλείας του ΕΜΠ στο θέμα του ηλ. ταχυδρομείου, πρέπει να λειτουργήσουμε εκτός των «φυσιολογικών» προτύπων. Διαφορετικά θα χρειαζόταν να διατηρείτε επίσημο λογαριασμό στο Ίδρυμα για να μπορείτε να στέλνετε email όταν βρίσκεστε εκτός αυτού.

Μπορώ και έχω πρόσβαση στο mail της Σχολής από το κεντρικό webmail του Ιδρύματος (webmail.ntua.gr). Τι διαφορά υπάρχει με το webmail της Σχολής (webmail.metal.ntua.gr);

Πρακτικά πρόκειται για το ίδιο software. Ωστόσο από το webmail της Σχολής είναι δυνατή η εισαγωγή ειδικών φίλτρων, αυτόματων απαντήσεων και προωθήσεων σε άλλους λογαριασμούς, ενώ παρέχεται και ειδικό γραφικό περιβάλλον για φορητές συσκευές, χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζονται από το κεντρικό webmail του Ιδρύματος.

Δηλαδή από εδώ και στο εξής θα πρέπει να χρησιμοποιώ το webmail της Σχολής (webmail.metal.ntua.gr);

Όχι, μόνο αν θέλετε να κάνετε κάποια ρύθμιση που αφορά τη συμπεριφορά του λογαριασμού σας ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φορητή συσκευή σας.

Από κινητό η χρήση του webmail είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει έκδοση για κινητά;

Προτείνεται να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιείτε την (native) εφαρμογή για Mail του κινητού σας, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στην 1η ερώτηση.  Αν ωστόσο επιμένετε στη χρήση webmail, κατά την πρόσβασή σας με φορητή συσκευή στο webmail της Σχολής, θα επιλεχθεί αυτόματα γραφικό περιβάλλον (skin) κατάλληλο για smartphones και tablets:

Σαν τελευταία επιλογή, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο application “Roundcube WebMail” για κινητά με android.

Πως ελέγχω την τρέχουσα χωρητικότητα του λογαριασμού μου;

Μέσω του webmail ή αν το πρόγραμμα για το Mail που χρησιμοποιείτε, υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μέσω webmail (metal ή ΕΜΠ):

 

..η με κατάλληλο extension (π.χ. quota plugin στο Thunderbird):

 

 

Σε κάθε περίπτωση, φτάνοντας περίπου στο 80% του χώρου που σας αντιστοιχεί θα ειδοποιηθείτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα της μορφής:

 

From: postmaster@metal.ntua.gr
To: manos@metal.ntua.gr
Subject: quota warning

Your mailbox is now 82% full.

--
postmaster@metal.ntua.gr

Σβήνω τακτικά τα άχρηστα μηνύματα αλλά δεν ανακτώ χώρο στο λογαριασμό μου. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δοκιμάστε να αδειάσετε το φάκελο που αποθηκεύονται τα διαγεγραμμένα μηνύματα (Trash, Deleted Items κ.τ.λ.) ή επιλέξετε Purge Messages (ανάλογα με το πρόγραμμα). Καλό είναι να ρυθμίσετε το webmail ή το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε να αδειάζει τον κάδο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Γιατί δεν μπορώ να μπω πια στο mail.metal.ntua.gr που έκανα τις ρυθμίσεις του λογαριασμού μου;

To site αυτό αποτελούσε μια custom πλατφόρμα διαχείρισης και αντικαταστάθηκε από πιο σύγχρονα εργαλεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται πλέον στο webmail της Σχολής.

Τα spam μηνύματα δεν καταλήγουν στο φάκελο που είχα ορίσει ή/και δεν λειτουργεί η αυτόματη λήψη email από το λογαριασμό μου στο central

Μετά την αναβάθμιση το Δεκέμβριο του 2016, όλες οι ρυθμίσεις φίλτρων έχουν αρχικοποιηθεί και θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου με τα εργαλεία που παρέχει το webmail της Σχολής (βλέπε παρακάτω).  Επίσης το ειδικό εργαλείο για αυτόματη λήψη μηνυμάτων από απομακρυσμένους λογαριασμούς έχει αφαιρεθεί οπότε θα πρέπει να αναζητήσετε εναλλακτικές μεθόδους για την προώθηση εξωτερικών μηνυμάτων στο λογαριασμό σας στο metal. (Στο central υπάρχει σχετική λειτουργία forwarding).

Πως μπορούν να οδηγούνται συγκεκριμένα email σε φάκελο της επιλογής μου;

Αν χρησιμοποιείτε POP3 κάντε το μόνο από το πρόγραμμα mail που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε IMAP μπορείτε να δημιουργήσετε το κατάλληλο φίλτρο από το webmail της Σχολής. Παράδειγμα: πως βάζουμε τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται από το mailserver ως Spam στα Ανεπιθύμητα:

Ρυθμίσεις → Φίλτρα → Πατήστε το + στην τρίτη στήλη και δώστε ένα όνομα στο φίλτρο π.χ. Spam → επιλέξτε το bullet «ταιριάζουν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω κανόνες» και από τα pull down menu «Θέμα» «περιέχει» «{Metal-Spam?}» → Επιλέξτε από τα pull down menu «Μετακίνηση μηνύματος στο» «Ανεπιθύμητα» (ή όποιο φάκελο θέλετε) → Πατήστε Αποθήκευση

Μπορώ να δημιουργήσω πολλαπλά φίλτρα και αν ναι πως ρυθμίζω τη σειρά που εκτελούνται;

Πρακτικά άπειρα. Δείξτε προσοχή όμως, καθώς έχει σημασία η σειρά με την οποία εκτελούνται, η οποία ρυθμίζεται με απλό σύρσιμο (drag) του ενός φίλτρου πάνω από το άλλο. Π.χ.

Το πρόγραμμα mail που χρησιμοποιώ έχει δικά του φίλτρα, γιατί να χρησιμοποιήσω αυτά στο WebMail;

Γιατί διαφορετικά θα χρειαστεί να υλοποιήσετε τα ίδια φίλτρα σε όλες τις διαφορετικές συσκευές από τις οποίες διαβάζετε τα email σας. Επιπλέον υπάρχουν τύποι ενεργειών (όπως αυτόματες απαντήσεις ή προωθήσεις σε άλλες διευθύνσεις) που είναι δύσκολο να υλοποιηθούν από τα φίλτρα ενός τοπικού προγράμματος.

Πως μπορώ να προωθήσω τα email μου από το metal σε άλλο λογαριασμό;

Δημιουργήστε ένα νέο φίλτρο και δώστε του ένα όνομα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Καθορίστε τις συνθήκες βάση των οποίων θα πραγματοποιείται η προώθηση ή επιλέξτε «όλα τα μηνύματα» αν πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από συγκεκριμένες συνθήκες. Επιλέξτε «Προώθηση μηνύματος στο» και συμπληρώστε την email διεύθυνση στην οποία θέλετε να γίνεται η προώθηση των μηνυμάτων:

 

 

Αν επιθυμείτε την διατήρηση αντιγράφων στο metal, πατήστε το «+» και προσθέστε τον επιπλέον κανόνα «Διατήρηση μηνύματος στα εισερχόμενα».

 

Πως μπορώ να ρυθμίσω το email μου να απαντά αυτόματα όταν π.χ. λείπω σε διακοπές;

Ρυθμίσεις → Διακοπές → Γράφουμε στο πεδίο "Σώμα" το απαντητικό μήνυμα της επιλογής μας, ενώ στο πεδίο "Έναρξη Διακοπών" δηλώνουμε (αν θέλουμε) την αρχή του διαστήματος που θα είναι ενεργό το φίλτρο. Στο πεδίο κατάσταση επιλέγουμε "Ενεργό".

 

 

Επιλέγουμε την καρτέλα "Προηγμένες Ρυθμίσεις" →  πατάμε το κουμπί "Fill with all my addresses". Στη συνέχεια, αν κάνουμε ταξινόμηση των διαφημιστικών μηνυμάτων με κάποιο φίλτρο (π.χ. φίλτρο με όνομα spam), καλό είναι να αποφύγουμε την αυτόματη απάντηση στα διαφημιστικά μηνύματα, επιλέγοντας την τοποθέτηση του φίλτρου αυτόματης απάντησης μετά από το φίλτρο spam. Στο πεδίο "Ενέργεια Εισερχόμενου Μηνύματος" επιλέγουμε "Διατήρηση" και τέλος πατάμε το κουμπί "Αποθήκευση".