Στοιχεία Μηχανολογίας (*κατ’ επιλογή υποχρεωτικό)

Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανολογίας» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με την κατασκευή και λειτουργία μηχανολογικών συστημάτων που απαντώνται στο χώρο των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Σκοπός είναι η κατανόηση της εφαρμογής των αρχών κινητικής, δυναμικής και θερμοδυναμικής στην ανάπτυξη και λειτουργία των επιμέρους στοιχείων σύνθετων μηχανολογικών συστημάτων. Η γνώση της λειτουργίας των επιμέρους μηχανολογικών στοιχείων αποτελεί βασικό εφόδιο για τους μελλοντικούς Μηχανικούς Μεταλλείων Μεταλλουργών ώστε να αντιμετωπίσουν τα ανακύπτοντα προβλήματα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού-διαστασιόλογησς όσο και σε επίπεδο λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ή το εργοτάξιο. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης με τους ειδικευμένους στο πεδίο της μηχανολογίας, ώστε στην πράξη οι Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργών να μπορούν να συνεργαστούν σε σύνθετα τεχνικά έργα με συναδέλφους Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Περιγραφή

 • Εισαγωγικές έννοιες κινητικής, δυναμικής, αντοχής υλικών και θερμοδυναμικής
 • Νόμοι αερίων, θερμικές μηχανές, λειτουργία εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ.
 • Ηλοι, κοχλίες, τύποι, εφαρμογές, επιλογή, διαστασιολόγηση
 • Αξονες, άτρακτοι, στροφείς, έδρανα
 • Σύνδεσμοι (σταθεροί, κινητοί), συμπλέκτες
 • Οδοντωτοί τροχοί, τύποι, επιλογή, διαστασιολόγηση
 • Μετάδοση κίνησης, κιβώτια ταχυτήτων, μηχανισμός διαφορικού
 • Μετατροπή κίνησης (έμβολα, διωστήρες, στρόφαλοι)
 • Ψυκτικός κύκλος, αντλίες θερμότητας
 • Παροχή ενέργειας με υδραυλικά και πνευματικά συστήματα
 • Αντλητικά συστήματα
 • Στοιχεία μηχανών για την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2138