Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα

Μελέτη καταστάσεων εκτός ισορροπίας. Περλιτικός, Μπαινιτικός και μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Επίδραση των κραματικών στοιχείων στους χάλυβες. Βαφή του χάλυβα, εμβαπτότητα, μέτρηση της εμβαπτότητας. Ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες. Χάλυβες εργαλείων και Ταχυχάλυβες. Χάλυβες ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ερπυσμό. Ενανθράκωση – Εναζώτωση. Χάλυβες ανθεκτικοί στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Επιφανειακές κατεργασίες των χαλύβων και επιφανειακές επικαλύψεις.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου & Χάλυβα (7.2.44.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Online Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 10.45 - 12.30 Κτ.Μετ. αιθ.204
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 08.45 - 10.30 Κτ.Μετ. αιθ.204