Μαθηματικά Ι

Τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων α΄ και β΄ τάξης με σταθερούς συντελεστές. Ακολουθίες και σειρές. Διαφορικός λογισμός (διαφορικό, ανάπτυγμα Taylor, προσεγγίσεις). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές). Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, ολοκληρωτικό λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Διανυσματικός λογισμός, ευθείες, επίπεδα, καμπύλες και επιφάνειες στον χώρο. Πίνακες, διανυσματικοί χώροι, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μαθηματικά Ι (9.2.11.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος, ΔΕΠ – Επ.Καθηγητής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Μαθηματικών
+30 210 772 1742 – κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο

Α. Καραμολέγκος, Επιστ. Συνεργάτης

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 4 ώρες
Τρίτη 8.45 - 10.30 κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών αμφιθέατρο 01
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τετάρτη 8.45 - 10.30 κτήριο Χημικών Μηχανικών αίθουσα 21
Παρασκευή 10.45 - 12.30 κτήριο Γενικών Εδρών αμφιθέατρο 303