Ορυκτολογία

Μορφολογία των κρυστάλλων, κρυσταλλική συμμετρία, κρυσταλλογραφικοί άξονες, νόμος της σταθερότητας των γωνιών, νόμος των παραμέτρων, ζωνών (δείκτες Weiss-Miller). Στερεογραφική προβολή, νόμος της συμμετρίας και περιγραφή των 32 κρυσταλλικών τάξεων: διδυμίες των κρυστάλλων, πλέγματα Bravais, κρυσταλλική δομή και ομάδες συμμετρίας χώρου. Οπτική ορυκτολογία (ιδιότητες των ορυκτών με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου διερχομένου φωτός). Μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης, κρυσταλλοχημεία. Συνθετική περιγραφή των ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών, χρήσεις των ορυκτών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Ορυκτολογία (7.3.01.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Ορυκτολογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης (Κωδικός στον Εύδοξο 3317)
 • Ορυκτολογία (Οπτική – Συστηματική) – Σημειώσεις, Αναστασίας Ορφανουδάκη

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Deer, Howie & Zussman: An introduction to the Rock Forming Minerals, Pearson Prentice Hall
 2. Klein Cornelis, Manual of Mineral Science, Willey and Sons.
 3. Klein Cornelis: Minerals and Rocks, Exercises in crystal and mineral chemistry, crystallography, x-ray powder diffraction, mineral and rock identification, and ore mineralogy, 3rd Edition, Wiley
 4. Bluckburn H.W. and Dennen: Principles of Mineralogy. Wm.C.Brown Publishers.
 5. Danas: Textbook of Mineralogy, John Willey and Sons. Willey and sons.
 6. Roesler H.J.: Lehrbuch der Mineralogic, YEB Dautscher Verlag fur Grundstaffindustrie, Leipzig.
 7. Simon & Schusters: Guide to Rocks and Mineral. Published by Simon and Schustars London.
 8. Hans Rudolf Wenk and Andrei Bulakh: Mineral Their Constitution and origin, Cambrige University Press.
 9. Θεοδωρίκας Στέργιος: Ορυκτολογία – Πετρολογία, Θεσσαλονίκη 2002, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σαούλη.

Βαθμολογία

Προφορικές εξετάσεις & ενδιάμεσες ασκήσεις: 30%
Γραπτές εξετάσεις: 70%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 12.45 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη - Α' Τμήμα 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Πέμπτη - Β' Τμήμα 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01