Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Εισαγωγή στη δομή των πολυμερών. Χημεία μακρομορίων. Κρυσταλλικότητα. Μηχανική και θερμομηχανική συμπεριφορά των πολυμερών. Ιξωδοελαστικότητα. Ρεολογία. Παραμόρφωση και θραύση. Πολυμερισμός, τύποι πολυμερών, πλαστικά, ελαστομερή, ίνες, εφαρμογές. Σύνθετα υλικά. Ενισχυμένα σύνθετα υλικά. Σύνθετα υλικά με ινώδη ενίσχυση. Δεσμός μεταξύ ίνας και πολυμερούς μήτρας. Σύνθετα υλικά με μεταλλική ή με κεραμική μήτρα. Σύνθετα υλικά άνθρακα-άνθρακα.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά (7.2.28.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, Ευάγγελος Μητσούλης, Εκδόσεις ΕΜΠ, 1998

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ:

  1. Επεξεργασία των Πολυμερών, Ε. Καμπούρης, ΕΜΠ, 1989.
  2. Επεξεργασία Πολυμερών και Σχεδιασμός Προϊόντων, Α.Γ. Ανδρεόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα 1990.
  3. Μaterials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr., Wiley, New York, 1997.
  4. Fundamentals of Polymer Processing, S. Middleman, McGraw-Hill, New York, 1977.
  5. Principles of Polymer Processing, Z. Tadmor and C.G. Gogos, SPE Monograph Series, Wiley, New York, 1979.

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 80%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 10:45-12:30 μμ (αίθουσα ΜΜΜ 201)
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τρίτη 12:45-13:30 μμ (αίθουσα ΜΜΜ 202)