Τεχνολογία Επιφανειών

Η φυσική και η χημεία της επιφάνειας των στερεών υλικών. Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για τη μελέτη της επιφάνειας διάφορων τεχνολογικών υλικών. Τριβή, φθορά, εκτριβή, λίπανση και λιπαντικά. Μέθοδοι κατεργασίας των επιφανειών. Διάφορες τεχνικές απόθεσης των επιστρωμάτων, τεχνολογικές ιδιότητες των επιστρωμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Επιφανειών (7.2.41.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

«Τεχνολογία Επιφανειών», Χρ.Ν.Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1999

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • M. G. Hocking, “Metallic and Ceramic Coatings”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • G. Wranglen, “An Introduction to Corrosion of Metals”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • I. Hutchings, “Tribology”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online Υλικό

Βαθμολογία

Aπό μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων 30% και από βαθμολογία τελικών εξετάσεων 70%.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04