Αικατερίνη Θωμά

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονικά Υλικά
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.14, 2ος όροφος
+30 210 7722119
kthoma@metal.ntua.gr