Αδαμαντία Χαροκόπου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 3.4, 3ος Όροφος
+30 210 7722043
mharokopou@metal.ntua.gr

Η κ.Αδαμαντία Δήμητρα Χαροκόπου είναι πτυχιούχος MSc Χημικός του Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK και ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής (ΕΔΙΠ), του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών.

Από το 2001 ως μέλος της ομάδας του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας έχει συμμετοχή στη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων «Χημείας» καθώς και στην υποστήριξη πολλών διπλωματικών εργασιών.

Είναι υπεύθυνη των χημικών αναλύσεων (Παροχή υπηρεσιών, Ερευνητικά προγράμματα, Διδακτορικές Διατριβές) του εργαστηρίου Μεταλλουργίας από το 2014.

Έχει εμπειρία στη Διασφάλιση ποιότητας σαν Υπεύθυνη Προμηθειών, στην οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία του εργαστηρίου ως Υπεύθυνη Εργαστηρίου και συντήρησης οργάνων.

Έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση εθνική, ευρωπαϊκή και ιδιωτική από ελληνικές και ξένες εταιρείες.

Έχει δημοσιεύσει 6 επιστημονικές μελέτες και 2 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κρίση.

  • Xenidis, A.D. Harokopou and E. Mylona: Evaluation of various additives as ameliorants to Alumina Red Mud, Επίτιμος τόμος Α. Κοντόπουλου, 2004
  • A. Xenidis, A.D. Harokopou, E. Mylona and G. Brofas Improvement of alumina red mud properties for the development of a revegetation cover, REWAS 2004, Global Symposium on Recycling Waste Treatment and Clean Technology, REWAS’04, Madrid, Spain, 2004
  • A. Xenidis, A.D. Harokopou, I. Paspaliaris, D. Fafoutis, I. Pernientaki and D. Boufounos: Revegetation of bauxite residue: laboratory and field tests, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2004), Hania, Greece, 2004
  • A. Xenidis, P. Theodoratos and A.D. Harokopou: Field tests for the chemical immobilization of Pb contaminated soils and tailings, 8th Int. Symp. On Env. Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, SWEMP 2004, Antalya, Turkey, 2004
  • Α. Xenidis, AD Harokopou, E. Mylona, and G. Brofas: Modifying Alumina Red Mud to Support a Revegetation Cover , Journal of Metals, Vol 57, Issue 2, pp. 42-46
  • D. Boufounos, I. Pernientaki, D. Fafoutis, A. Xenidis, A.D. Harokopou, E. Mylona: Use of bauxite residues for the rehabilitation of abandoned surface mines, International Workshop on Geoenvironment and Geotechnics 12-14 September 2005, Milos Island