Γεώργιος Παπαντωνόπουλος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Πειραματική μηχανική των πετρωμάτων και της υποστήριξής τους

Τομέας Μεταλλευτικής, Εργαστήριο “Τεχνολογία Διάνοιξης Σηράγγων”,

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.38, 1ος όροφος
+30 210 772-1671
geopous@metal.ntua.gr

 

O Δρ. Γεώργιος Παπαντωνόπουλος υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι απόφοιτος του Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2001) και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στον Τομέα Μεταλλευτικής με θέμα «Χαρτογράφηση φυσικών φαινομένων με την μέθοδο ΒΜΕ» (2006). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εφαρμοσμένη Μηχανική» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής του ΕΜΠ.

Έως το 2007 εργάστηκε σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ενώ από το 2007 έγινε μέλος του εργαστηρίου «Τεχνολογία διάνοιξης σηράγγων», και ασχολείται ενεργά με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

  • Τζανετάτος Γρ., Παπαντωνόπουλος Γ., Μπαδογιάννης Ε., "Εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς και της δυσθραυστότητας ινοπλισμένου κισσηροσκυροδέματος μέσω δοκιμής διπλής διάτρησης (double punch test)", πρακτικά από το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2018.
  • Sofianos A.I., Nomikos P.P., Papantonopoulos G., "Distribution of the factor of safety, in geotechnical engineering, for independent piecewise linear capacity and demand density functions", Computers and Geotechnics, Elsevier, Vol. 55, pp. 440-447, 2014.
  • Kolovos A., Angulo J.M., Modis K., Papantonopoulos G., Wang J.-F., and G. Christakos, "Model-Driven Development of Covariances for Spatiotemporal Environmental Health Assessment", Environmental Monitoring and Assessment, online first, 2012.
  • Modis K., K. Vatalis, G. Papantonopoulos, Ch. Sachanidis: “Uncertainty management of a hydrogeological data set in a Greek lignite basin, using BME”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer, Vol. 24, pp. 47-56, 2010.
  • Papantonopoulos G., M. Taxiarchou, N. Bonito, K. Adam and I. Christodoulou: “A study on Best Available Techniques for the management of stone wastes”, in conference proceedings of 3rd International Conference of Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, edited by Z. Agioutandis, Milos island, Greece, 17 – 20 June 2007.
  • Modis K., G. Papantonopoulos, K. Komnitsas, K. Papaodysseus: “Mapping optimization based on sampling size in earth related and environmental phenomena”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer, doi: 10.1007/s00477-006-0096-8, 2007.
  • Papantonopoulos G. and K. Modis, A BME solution of the stochastic three-dimensional Laplace equation representing a geothermal field subject to site-specific information, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Berlin, Volume 20, Numbers 1-2, January 2006.
  • Modis K., G. Papantonopoulos: “Least squares interpolation, kriging, modern geostatistics: different views of the same philosophy?”, Mining and Metallurgical Chronicles, pp. 61- 74, January 2006.