Ειρήνη Χριστοδούλου

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 3.3, 3ος Όροφος
+30 210 772 3311
christod@metal.ntua.gr

 

Η κα. Χριστοδούλου Ειρήνη είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ (1996), κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ από τη Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ (2006). Ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής ΜΜΜ ΕΜΠ.

Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Χημεία» (1ο εξάμηνο), «Μεταλλουργία Σιδήρου Ι» (7ο εξάμηνο), «Περιβάλλον ΙΙ – Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία» (7ο εξάμηνο), «Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ» (8ο εξάμηνο, Κατεύθυνση «Μεταλλουργικές Διεργασίες»), «Τεχνικές εξαγωγικής μεταλλουργίας» (8ο εξάμηνο, Κατεύθυνση «Μεταλλουργικές Διεργασίες») και «Τεχνολογία επεξεργασίας αερίων αποβλήτων» (8ο εξάμηνο, Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον»).

Από το 1996 έως σήμερα έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε συνολικά 10 ερευνητικά έργα σχετικά με τις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος στη βιομηχανία των υλικών, Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Βιομηχανία και διακρατικές συνεργασίες. Τα πιο πρόσφατα έργα συμμετοχής της είναι το έργο «Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Πρόβλεψης συνδυασμένου με Νευρωνικά Δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου-MANFENI» στο πλαίσιο της πράξης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (2013-2015)» και το έργο «Development of an integrated methodology for the management, treatment and valorisation of hazardous waste (WasteVal) που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ» (2012-2015).

Επίσης, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης για τους φορείς ΔΕΗ ΑΕ, SONAE CHARAGIONIS, LAMDA DEVELOPMENT AE & ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ και MINOAN GROUP. Τέλος, έχει 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια κρίση.

  • Marnika, E. Christodoulou, A. Xenidis (2015): “Sustainable development indicators for mining sites in protected areas: tool development, ranking and scoring of potential environmental impacts and assessment of management scenarios”, Journal of Cleaner Production, Vol. 101, pp. 59-70
  • Halikia, L. Zoumpoulakis, E. Christodoulou (2002): “Lead sulphide leaching kinetics in nitric acid solutions”, Erzmetall, Vol. 55, No. 3. pp. 166-175.
  • Christodoulou, D. Panias, I. Paspaliaris (2001): “Calculated solubility of trivalent iron and aluminum in oxalic acid solutions at 25°C”, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 40, Issue 4, pp: 421-432.
  • Halikia, L. Zoumpoulakis, E. Christodoulou, D. Prattis (2001): “Kinetic study of the thermal decomposition of calcium carbonate by isothermal methods of analysis”, The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, Vol. 1, No. 2, pp:. 89-102.
  • Halikia, L. Zoumpoulakis, E. Christodoulou (2001): “Kinetic study of the MgCO3 thermal decomposition using thermogravimetric data”, AusIMM Proceedings, Vol. 306, No. 2, pp: 43-45.
  • Halikia, L. Zoumpoulakis, E. Christodoulou (2001): “Desulphurisation of molten ferrochromium by soda ash treatment”, Erzmetall, Vol. 54, No. 7-8, pp: 387-395.
  • Triantafyllou, E. Christodoulou, P. Neou – Syngouna, (1999): "Removal of Nickel and Cobalt from Aqueous Solutions by Na-bentonite", Clays and Clay Minerals, Vol. 47, Issue 5, pp: 567-572.