Ελένη Γρηγοράκου

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.x, 1ος Όροφος
+30 210 7724154
egrigor@metal.ntua.gr

 

 

Σπουδές:
  • Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός