Ευάγγελος Ρόκος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.17, 1ος Όροφος
+30 210 7723650
vag@metal.ntua.gr