Ευαγγελία Μυλωνά

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 3.4, 3ος Όροφος
+30 210 7722043
mylona@metal.ntua.gr

 

Σπουδές:
  • Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός