Ιωάννα Βάββα

Διοικητικό Προσωπικό

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Γραμματεία Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

+30 210 772 4152

ivavva@metal.ntua.gr