Ιωάννης Χαρλαμπίτας

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.x, 2ος Όροφος
+30 210 7721761
jcharlas@metal.ntua.gr