Κωνσταντίνος Κότσαλης

Διοικητικό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλευτικής
Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.35, 2ος Όροφος
+30 210 7724155
kostas@metal.ntua.gr